Lärare lär av egna processer


lärare

Av Fayme Alm

Sista plats. Det var Ribbaskolans placering bland de tolv andra betygsättande skolorna i Jönköpings kommun läsåret 2009-2010. Efter att ha blivit modellskola där lärarna skaffar sig egen forskande kompetens har samma skola ett läsår senare klättrat upp till tredje plats. Med skolnära forskning säkerställer lärarna skolan som en kunskapsorganisation.

Vem ska förse skolan med ny kunskap om inte lärarna? Det var utgångspunkten när Tomas Kroksmark, då nytillträdd professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, skrev en debattartikel i den lokala pressen vintern 2010.

Tomas Kroksmark hade gjort en studie av samtliga skolor i Jönköpings län. Ingen av dem uppfyllde de nationella målen.

Modiga politiker
Oväntat fick han stöd från barn- och utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun. Samtal inleddes och Tomas Kroksmark fick gehör för sina idéer om hur lärare tillsammans med högskola och universitet skulle kunna forska utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter:

”Jag är väldigt imponerad av politikernas mod. Det är fritidspolitiker, som verkligen försöker att göra sitt bästa. De var villiga att satsa på en modellskola och efter möten med föräldrar och lärare på Ribbaskolan i Gränna drog vi igång ett femårigt projekt som handlar om kollektiv kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare.”

Kommunen ställde krav på att samtliga lärare och rektorer skulle delta i projektet och erbjöd omplaceringen för dem som av olika skäl valde att avstå. Efter ett år har nittio procent valt att stanna och delta i kompetensutvecklingen.

Samproduktion av kunskap
Projektet tar avstamp i det som den nya skollagen skriver i första kapitlet, femte paragrafen: ’Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet’.

För samtidigt finns det en brist på skolnära forskning, som kan stödja lärare och skolor när de vill få eleverna att göra bättre prestationer. Även om det finns en mängd forskning som handlar om skolan, så är den oftast inte gjord av skolfolk. Därför finns det mycket att vinna på att lärarna själva forskar om sin vardag, säger Tomas Kroksmark:

”Modellskolan i Gränna är i grund och botten ett kompetensutvecklingsprojekt eftersom lärarkompetensen är den enda komponent som man kan ändra på. Det går inte att förändra de socioekonomiska förutsättningarna i en familj, inte heller en elevs kulturella bakgrund. Man kan kanske också säga att uppdraget som staten ger till kommunala skolor är för svårt, för komplicerat, att kursplanerna skrivs på tolkningsbara sätt och att betygskriterierna är godtyckliga. Det som återstår är att utveckla ny kunskap hos lärare. De ska bli väldigt mycket skickligare på att lära barn saker och ting, bli bättre på att undervisa. Till detta behöver lärarna didaktisk kunskap och vetenskapliga verktyg. De måste lära sig att analysera processer som de själva är med och skapar.”

Nationellt institut för lärarforskning
Det som står överst på Tomas Kroksmarks önskelista nu är att ett nationellt institut för lärarforskning inrättas, så att lärare får möjlighet att få en forskande kompetens, säger Tomas Kroksmark:

”Vi kan inte fortsätta att sälja ut den forskande kompetensen. Istället kan ett nationellt institut byggas av människor som har skolnära patos och som vill utveckla lärarskrået, så att det blir mer vetenskapligt förankrat. Idag är det ofarligt att angripa skolan, det finns ingen kunskap att bemöta påståenden med. Menar politikerna allvar med att man måste göra något med skolan, måste också kompetensen samlas.”

KÄLLA
En modellskola på vetenskaplig grund
Modellskola

Publicerad 2011-07-13


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.