Kreativiteten är mobil


creative

Av Fayme Alm

De kommer från flera olika delar av världen, forskarna som får ta emot priset ur kungens hand på Nobeldagen den 10 december. Om man ser till födelseorten, vill säga. När de får priset är många av dem medborgare i USA. När forskarna flyttar – frivilligt eller ofrivilligt – tar de med sig sin idérikedom.

Före andra världskriget var ordet kreativitet ett mycket sällsynt ord. Idag är det något av ett modeord och kan sättas som epitet såväl på personer som är lite småkluriga, som på personer med unik genialitet.

Gunnar Törnqvist, professor i ekonomisk geografi* vid Lunds universitet, har under många år skrivit om kreativa miljöer och har alltmer kommit att intressera sig för kreativitetsbegreppet. I sin bok ”Kreativitet i tid och rum” visar han på vilka faktorer som har betydelse för kreativitet.

”Ibland blandas kreativitet ihop med produktivitet, intelligens och effektivitet i största allmänhet. För att ringa in begreppet kreativitet kan man använda sig av kreativitetsforskningens fyra Pn, som omger en idé. Det är Produkt, Person, Process och Plats. Produkt kan till exempel vara nyskapelser inom litteratur, musik, arkitektur, teknik eller forskning. Person handlar om den enskilda individen och hennes eller hans egenskaper, medfödda eller förvärvade. En kreativ process är en skapelseakt där gamla associationsbanor rubbas och vedertagna tankemönster bryts, man kan tala om att murar rivs. Platsen kan vara en region, stad eller stadsdel, det är miljön där de kreativa processerna äger rum. I boken behandlas främst företag, forskningsmiljöer och små sociala grupper.”

I äldre tid kunde personer, processer och därmed deras produkter knytas till en viss plats, men idag är det vanligt att ”flera olika miljöer interagerar med varandra” när det gäller vetenskapliga framgångar, säger Gunnar Törnqvist.

Forskare – ett resande folk
Många av nobelpristagarna gör sina banbrytande upptäckter innan de är 36 år gamla, men får priset först i sjuttioårsåldern. Då har flera av dem hunnit byta inte bara universitet och stad utan också land.

”Det finns en strävan hos begåvade människor att söka utbildning och kompetensutveckling och de är därför villiga att flytta. De söker sig dit där publik, marknader och ekonomiska resurser finns.”

Men det finns också andra orsaker till att forskare flyttar. Våld och politiska skeenden har varit och är fortfarande orsaker till att människor måste lämna sina hemländer.

”Se hur ryska revolutionen och det efterföljande inbördeskriget påverkade emigrationen. Det var 360.000 ryska flyktingar som hamnade i Berlin och 200.000 som hamnade i Paris. Bland dem fanns många framstående konstnärer, författare och vetenskapsmän. Historien upprepade sig under 1930- talet och under andra världskriget då personer av judisk börd i Tyskland och länderna omkring emigrerade, många av dem till USA, som fick ett enormt tillskott av kreativa personer inom musik, litteratur och vetenskap.”

I boken finns statistik som visar att om man utgår från medborgarskap hos dem som fått nobelpriset, så är det en kraftig ökning i USA under just 1930-talet och början av 40-talet. Men tittar man på var pristagarna är födda, så dominerar inte Nordamerika utan Europa under denna period. Numera finns också Japan, Kina, Indien och andra länder med i bilden om man utgår från vilken födelseort pristagarna kommer ifrån.

”Om USA hade isolerat sig under och efter andra världskriget, hade deras dominans inte alls varit så stor som forskningsnation. Det finns ett klart samband här att det mångkulturella har betydelse och slutsatsen är att invandrarfientlighet hämmar ekonomisk tillväxt.”

* Ne: Ekonomisk geografi

Publicerad 2010-11-13


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.