Kommunicera mera


Kommunicera mera

Förmågan att kommunicera är helt avgörande i arbetslivet. Men det är inget man föds med utan en färdighet som ständigt behöver tränas upp.

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Det råder ingen tvekan om att en väl fungerande kommunikation mellan medarbetarna på en arbetsplats leder till bättre resultat och även påverkar den mentala hälsan positivt. Hur det sedan i praktiken går till kan förstås skifta eftersom vi har olika personligheter.

En del smyger runt problemen på jobbet för att inte riskera att trampa någon på tårna, medan andra är mer rakt på sak. Det viktiga är dock att, så långt det är möjligt, vara öppen och tydlig i kontakterna med sina kolleger.

För att beskriva kommunikation kan man utgå från följande parametrar:

  • Utforska (vara nyfiken på omvärlden och ställa frågor)
  • Förespråka (bidra med kunskap och kompetens)
  • Jag själv (uttrycka egna behov och önskemål)
  • Andra (inkludera andras behov och perspektiv)

I högpresterande arbetsgrupper har forskarna funnit att det finns en bra balans mellan alla fyra parametrar. Däremot har lågpresterande grupper ofta kört fast och medarbetarna fokuserar allt för mycket på sig själva och sina egna behov.

För chefer är det dessutom viktigt att vara tillåtande. Det är mänskligt att göra fel och genom att medarbetarna ges utrymme att hantera motgångar utvecklas de och lär av sina misstag. Chefer som stöder och inte klandrar sina medarbetare lägger grunden för ett bra och öppet kommunikationsklimat på arbetsplatsen och får även orädda och innovativa medarbetare på köpet.

Kommunikation är inte primärt en fråga om talang utan handlar i första hand om rätt attityd, kunskap och träning. Oavsett om du ska hålla en presentation för hundra personer eller bestämma hur länge dina barn får vara ute på kvällen är kommunikation alltid nyckeln till framgång.

Här är några matnyttiga tips för att skapa en arbetsplatsmiljö som genomsyras av öppenhet och ett bra kommunikationsklimat:

Skapa en naturlig träffpunkt

Det är viktigt att regelbundet, gärna varje vecka, träffas i arbetsgruppen för att ta upp småsaker som annars kan utvecklas till riktiga surdegar. Problem som får ligga till sig tar ofta längre tid att lösa.

Respektera varandra

Även om det är viktigt att vara öppen bör man uttrycka sig så att de andra i gruppen inte känner sig attackerade och hamnar i försvarsställning. Då blir det svårare att nå en gemensam lösning.

Tillåt misstag

Känner medarbetarna i gruppen att det finns utrymme för misstag presterar de bättre, blir mer kreativa och får en öppnare attityd. Det är en styrka både för den enskilde och företaget i sin helhet.

Fokusera på det som är bra

Tar man ensidigt fasta på det som är problematiskt är det lätt att hamna i en negativ spiral. På motsvarande sätt stärks det som är bra och utvecklande i grupper där man fokusera på det positiva. Prata sedan igenom vad som behövs för att ännu bättre kunna utnyttja de här framgångsfaktorerna.

Uppmärksamma dina kolleger

Den som känner sig sedd mår bättre. För en chef är det helt centralt att verkligen uppmärksamma sin personal, utifrån var och ens speciella behov. Med en sådan atmosfär försvinner med automatik många problem samtidigt som det blir mindre gnäll bland kollegerna.

Publicerad 2015-10-16


Så skriver du ditt CV

Så skriver du ditt CV

Vid många ansökningar är det inte alltid rekryteraren hinner läsa det personliga brevet, det kan då vara bra med en kort inledande text om …

Lagt in 9 maj på Startsida
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.