Juridik är läran om rättsreglerna


Juridik är läran om rättsreglerna

Juridik och jurist är välkända begrepp, men få vet mer än lite om dess innebörd. Här ger vi oss på ett försök att kort förklara vad de innebär.


Om man googlar på ordet juridik betyder det ”läran om rättsreglerna och deras tillämpning”. Men för att förtydliga begreppet ytterligare vore det kanske mer rätt att säga att det är ”läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning”.

Varje suverän stat har en rättsordning och i den finns ett rättssystem som i sig är en samling rättsregler. Man kan säga att juridiken är ett system som skapats för att upprätthålla fred och ordning i samhället. Grunden för detta är grundlagar, lagar, förordningar och föreskrifter.

Lagstiftning är dock inte den enda rättskällan i en rättsordning, utan rättsregler skapas också genom domstolspraxis, förarbeten, doktrin (en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande) och sedvana. Utöver detta finns också regler och råd.

Det kan vara bra att veta att juridik tillämpas genom tolkning. Juristen Jérémie Johansson uttrycker på www.stance.se att det är svårt att tolka juridisk text, liksom annan text, då det alla gånger inte är tydligt vad en regel egentligen säger, eller vad lagstiftaren har avsett.

Vad gör en jurist?

Begreppet jurist är en person som har en juristexamen, vilket omfattar 270 högskolepoäng och då fyra och ett halvt års heltidsstudier på universitet. På utbildningen läser man bland annat konstitutionell rätt, civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, skatterätt, internationell rätt, ekonomi, rättsfilosofi och rättshistoria. Utöver detta tillkommer valbara fördjupningskurser, till exempel EG-rätt och kommersiell avtalsrätt. Sex universitet i Sverige erbjuder idag utbildning som leder fram till en juristexamen; Uppsala, Stockholm, Lund, Göteborg och Umeå.

Juristutbildningen ger dig en god grund för arbete inom en rad olika områden inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Till exempel kan man arbeta som advokat, domare, åklagare, kronofogde, lärare eller tjänsteman inom en offentlig förvaltning.

Juristens ansvar

Precis som en läkare inte kan allt inom hälso- och sjukvård, så kan heller inte en jurist hela lagboken, utan brukar ha ett specialområde. Men för att bli en duktig jurist krävs först och främst att kunna förstå och sätta sig in i ett problem. Detta sker genom en analys vari man söker kärnfrågorna. Sedan gäller det att snabbt och säkert finna svar på olika frågeställningar.
Juristen har ett stort ansvar att förstå klienten och hens vilja.

Vi tolkar det vi läser språkligt och låter intrycken filtreras genom våra språkliga uppfattningar. Denna filtrering är beroende av vår juridiska förståelse. En person med knappa juridiska kunskaper kommer att tolka definitionen annorlunda än en färdigskolad jurist, säger Jérémie Johansson på stance.se.

Arbetsmarknaden för jurister är god och förväntas vara så även under de närmaste åren, och antalet yrkesområden breddas dessutom kontinuerligt.

Läs mer på:
www.saco.se
www.stance.se

Publicerad 2016-03-01


Senaste artiklarna

Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 juli på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 juni på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.