Ingenjörsyrket måste locka fler


Ingenjörsyrket måste locka fler

Det råder så stor brist på arbetskraft i Sverige att vi får gå ända till 2007 för att hitta motsvarande siffror. Störst efterfrågan är det på ingenjörer, lärare, kockar och sjuksköterskor.


Det är riktigt att bristen på arbetskraft stiger på arbetsmarknaden. Det finns två huvudskäl bakom det. Det ena är att behoven ökar – behoven av arbetskraft inom vissa delar av arbetsmarknaden – och efterfrågan på så sätt att Sverige växer och ekonomin växer, sa Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen på en presskonferens tidigare i år.

Just nu rådet det rekordstor brist på lärare och vårdpersonal.

Nio av 20 jobb på topplistan är sjuksköterskor, säger Håkan Gustavsson.

Man skulle kunna föreställa sig att unga idag tittade efter jobbmöjligheter i framtiden inför val av utbildning. Men enligt Gustavsson är det inte så enkelt.

Intresset för en del utbildningar, både på gymnasialnivå, men också på universitets- och högskolenivå, är för svagt.

De fyra utbildningar som erbjuder de bästa chanserna till arbete efter gymnasiet är Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt Industritekniska programmet.

Brist på ingenjörer

Ser man till högre utbildningar med goda jobbmöjligheter så verkar en inriktning mot ingenjör vara ett lysande val. Enligt SCB så kommer det år 2030 att saknas hela 50 000 ingenjörer i Sverige, om dagens trender håller i sig. Till följd av stora pensionsavgångar och litet intresse för tekniska utbildningar kommer således Sverige att ha en stor brist på ingenjörer i framtiden.

Om bostadsmarknaden ska kunna hålla jämna steg med den växande befolkningen i Sverige måste det samtidigt byggas 700 000 nya bostäder fram till 2025. Det slår Boverket fast i sin senaste bedömning, vilket skulle innebära en nästan dubbelt så hög byggtakt som i dag. Om det är en utopi eller en reell möjlighet diskuteras för närvarande bland politiker, experter, byggbolag och många andra.

På DNDebatt tidigare i år framhöll socialdemokraterna Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Mehmet Kaplan följande gällande de 700 000 bostäderna:
”Med den byggtakt vi har i dag kommer inte samhället att klara det behovet. I stället för att kämpa om vilken regering som står med problemen om nio år bör alla ansvarstagande partier redan nu hitta innovativa och realistiska sätt att öka människors möjlighet att flytta till ett boende som passar jobb- och familjesituation i hela landet. För att klara det behöver vi lägga politiska låsningar och konflikter åt sidan. Låt oss debattera de enskilda förslagen, men vara överens om att målet är att tillgodose behovet av nya bostäder. I det arbetet är regeringen beredd att göra det som krävs.”

Förenkla regelverken

Bland annat vill regeringen förenkla regelverken och korta tiden från idé till färdigt hem. Detta genom att staten och kommunerna ska arbeta mer tillsammans.

Man vill förändra plan- och byggreglerna i syfte att förenkla, främja konkurrens och korta tiden från idé till färdigt hem. Exempelvis se över om det skulle kunna gå att bygga med bara översiktsplan som grund och att ha samma överklagandemöjligheter för bygg- och rivningslov som för detaljplaner.

Regeringen menar vidare att för att avsevärt kunna öka byggtakten i Sverige behöver kapaciteten att bygga fler bostäder utökas. Man vill därför kraftigt öka antalet utbildningar som kan ge arbetslösa möjligheter att arbeta i byggbranschen.

Se där. Nu gäller det bara att få de unga att vilja hoppa på båten.

Tilläggas bör att i skrivande stund har just Alliansen hoppat av samarbetet kring en offensiv bostadspolitik och frågan är för närvarande en het potatis.

Läs mer på:
Ökande brist på arbetskraft i Sverige
DN Debatt. ”Vi vill samarbeta om ökat bostadsbyggande”

Publicerad 2016-06-27


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.