Hjärnan och hjärnforskningen i ett sammanhang


barn

Av Fayme Alm

All inlärning handlar om något som händer i hjärnan. Trots detta har neurovetenskapen och pedagogiken svårt för att mötas. I boken ’Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling’ efterlyser författaren fler broar mellan de båda disciplinerna.

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Sedan hösten 2007 leder han ett stort svenskt forskningsprojekt om barns utveckling.

Forskningsprojektet undersöker om det finns ’samband mellan hjärnans mognad, barnens miljö, utvecklandet av minnet och skolprestationer’.

Projektet ska pågå under fem år, men redan 2011 kom boken ’Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling’ där Torkel Klingberg beskriver några av de samband som forskargruppen kommit fram till.

Hett ämne
Inom den kognitiva neurovetenskapen är forskningen om barns hjärnor intensiv. Tack vare nya metoder kan man studera hur barnets hjärna utvecklas och vad som sker under inlärning samt identifiera problemen hos barn med inlärningssvårigheter.

Det är också de försämrade kunskapsnivåerna som Sverige uppvisar i internationella sammanhang som gör att det finns ett ökat intresse för en ny vetenskap för lärande, skriver Torkel Klingberg och hänvisar bland annat till PISA-studien.

Fem teman
I boken gör författaren en summering av de framsteg som gjorts inom den neurovetenskapliga forskningen och delar in dem i fem teman:

 1. Kartan
  Det mänskliga psyket kan liknas vid en karta eller en bil som tidigare haft stängd motorhuv. Nu är huven öppen och det finns möjlighet att undersöka delarna. Kartan bidrar till förståelse för hur, exempelvis, dyslexi och dyskalkyli hänger samman.

 2. Riskzonen
  Tack vare kartan finns det numera metoder för att i tid hitta de barn som befinner sig i riskzonen för olika svårigheter på grund av ett ouppmärksammat funktionshinder.

 3. Intervention
  Identifiera barn i riskzonen är bara meningsfullt om det finns metoder som kan hjälpa dem. Ett exempel är kunskapen om olika sorters arbetsminne som har lett till en träningsmetod.

 4. Skulpterandet
  Hjärnan hos barnet och tonåringen är inte en miniatyrvariant av en vuxen hjärna utan har helt egna förutsättningar. Det är genom decennier av ansande och växande som hjärnan skapas.

 5. Formbarhet
  Hjärnan skapar funktion, men påverkas av miljön. Den formas av bland annat musicerande, jogging och arbetsminnesträning. Detta väcker förhoppningar om att svårigheter kan kompenseras.

Pedagogisk revolution
Samtidigt som Torkel Klingberg ser brister hos forskare inom neurovetenskapen när det kommer till pedagogiken och dess frågeställningar anser han pedagogiken lever ’mycket av ett eget liv’.

Med boken vill författaren bidra med åtminstone ’en bräda’ till de broar mellan neurovetenskapen och pedagogiken, som han efterlyser.

Skulle de neurovetenskapliga kunskaperna kunna omsättas till praktik och komma till nytta är Torkel Klingbergs slutsats att en ’pedagogisk revolution’ skulle äga rum.

KÄLLA
Bok av Torkel Klingberg: Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling. Natur & kultur, 2011.

Publicerad 2011-10-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.