Hjärnan och hjärnforskningen i ett sammanhang


barn

Av Fayme Alm

All inlärning handlar om något som händer i hjärnan. Trots detta har neurovetenskapen och pedagogiken svårt för att mötas. I boken ’Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling’ efterlyser författaren fler broar mellan de båda disciplinerna.

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Sedan hösten 2007 leder han ett stort svenskt forskningsprojekt om barns utveckling.

Forskningsprojektet undersöker om det finns ’samband mellan hjärnans mognad, barnens miljö, utvecklandet av minnet och skolprestationer’.

Projektet ska pågå under fem år, men redan 2011 kom boken ’Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling’ där Torkel Klingberg beskriver några av de samband som forskargruppen kommit fram till.

Hett ämne
Inom den kognitiva neurovetenskapen är forskningen om barns hjärnor intensiv. Tack vare nya metoder kan man studera hur barnets hjärna utvecklas och vad som sker under inlärning samt identifiera problemen hos barn med inlärningssvårigheter.

Det är också de försämrade kunskapsnivåerna som Sverige uppvisar i internationella sammanhang som gör att det finns ett ökat intresse för en ny vetenskap för lärande, skriver Torkel Klingberg och hänvisar bland annat till PISA-studien.

Fem teman
I boken gör författaren en summering av de framsteg som gjorts inom den neurovetenskapliga forskningen och delar in dem i fem teman:

 1. Kartan
  Det mänskliga psyket kan liknas vid en karta eller en bil som tidigare haft stängd motorhuv. Nu är huven öppen och det finns möjlighet att undersöka delarna. Kartan bidrar till förståelse för hur, exempelvis, dyslexi och dyskalkyli hänger samman.

 2. Riskzonen
  Tack vare kartan finns det numera metoder för att i tid hitta de barn som befinner sig i riskzonen för olika svårigheter på grund av ett ouppmärksammat funktionshinder.

 3. Intervention
  Identifiera barn i riskzonen är bara meningsfullt om det finns metoder som kan hjälpa dem. Ett exempel är kunskapen om olika sorters arbetsminne som har lett till en träningsmetod.

 4. Skulpterandet
  Hjärnan hos barnet och tonåringen är inte en miniatyrvariant av en vuxen hjärna utan har helt egna förutsättningar. Det är genom decennier av ansande och växande som hjärnan skapas.

 5. Formbarhet
  Hjärnan skapar funktion, men påverkas av miljön. Den formas av bland annat musicerande, jogging och arbetsminnesträning. Detta väcker förhoppningar om att svårigheter kan kompenseras.

Pedagogisk revolution
Samtidigt som Torkel Klingberg ser brister hos forskare inom neurovetenskapen när det kommer till pedagogiken och dess frågeställningar anser han pedagogiken lever ’mycket av ett eget liv’.

Med boken vill författaren bidra med åtminstone ’en bräda’ till de broar mellan neurovetenskapen och pedagogiken, som han efterlyser.

Skulle de neurovetenskapliga kunskaperna kunna omsättas till praktik och komma till nytta är Torkel Klingbergs slutsats att en ’pedagogisk revolution’ skulle äga rum.

KÄLLA
Bok av Torkel Klingberg: Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling. Natur & kultur, 2011.

Publicerad 2011-10-01


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.