Gränsen mellan arbete och fritid


Gränsen mellan arbete och fritid

I takt med att arbetslivet förändras ställs nya krav på både arbetsgivare och anställda. Det gäller bland annat att säkerställa att gränsen mellan arbete och fritid inte suddas ut.

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Förändringarna i arbetslivet avspeglas på olika sätt. Ett exempel är att företag till följd av globalisering och ökad konkurrens behöver vara mer flexibla för att klara snabba omställningar. Det här visar sig bland annat genom att man i högre utsträckning än tidigare använder bemanningsföretag eller projektanställningar för att anpassa sig till konjunktursvängningar.

Men det finns också en kategori personal som utgör kärnan i ett företag – och alltså inte är utbytbar – speciellt i kunskapsintensiva branscher. De kan i stor utsträckning själva styra sitt arbete utifrån företagets övergripande mål och därmed arbeta tämligen fritt både när det gäller tid och plats, så länge de levererar inom givna tidsramar. Båda de här kategorierna medarbetare är exempel på det som brukar kallas gränslöst arbete.

För att beskriva det gränslösa arbetet kan man använda begrepp som flextid och distansarbete. Det är en trend som sprider sig ganska snabbt över arbetsmarknaden även om det fortfarande är vanligast inom branscher som IT, finans, forskning och läkemedelsindustri.

Fördelen är att företagen kan anpassa sig till förändringar i efterfrågan och därmed organisera verksamheten mer kostnadseffektivt. För den enskilde innebär det en möjlighet att anpassa arbetet till tillvaron i övrigt eftersom man kommer ifrån låsningar som att behöva vara på en viss plats under en viss tid eller att styras av fasta arbetsbeskrivningar och samarbetsformer. Det är en stor fördel inte minst för småbarnsföräldrar.

Men det finns även en annan sida av fenomenet. Det gränslösa arbetet kan innebära en risk för att arbetet tränger sig in i privatlivet genom att vi alltid är uppkopplade och därmed tillgängliga under alla tider på dygnet. I många fall kan det faktiskt vara så att flexibiliteten i själva verket gör att vi arbetar mer jämfört med hur det traditionellt har sett ut i arbetslivet.

Vad innebär då det? Jo, den som alltid är nåbar, eller i alla fall upplever att han eller hon måste vara det, får ett ökat stresspåslag och har därmed svårare att hålla distans till sitt arbete och ta vara på sin fritid. Det gör i sin tur att tiden för vila och återhämtning blir för kort med negativa effekter på såväl sömn som hälsan i övrigt.

Det här är ett område som Christin Mellner, forskare vid Stockholms universitet, har specialiserat sig på. Hon menar att det måste finnas en fungerande gränskontroll. Det ställer krav på både arbetsgivaren och den anställde. Det är till exempel viktigt att verksamheten styrs av tydliga mål och att medarbetarna får återkoppling på sitt arbete. Den enskilde måste å sin sida självständigt organisera sitt arbete och – inte minst – kunna avgöra när man är klar med en arbetsuppgift samt ha förmågan att säga nej och sätta gränser.

I en intervju med Psykologifabriken betonar Christin Mellner att arbetstagare måste bli medvetna om hur de förhåller sig till den nya tekniken, det vill säga hur man läser, skriver och besvarar jobbmail, samtal och sms utanför den ordinarie arbetstiden. Det gäller att ta reda på vad som förväntas av oss och varifrån förväntningarna kommer.

Man kan även se över hur mycket man faktiskt jobbar och försöka organisera arbetet så att man håller sig inom sin avtalade arbetstid, säger hon.

Och när det gäller chefernas ansvar?

Som chef ska man vara medveten om att man är den som anger normen för medarbetarna och präglar kulturen på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att vara en förebild och stötta medarbetarna i deras gränssättning, vilket kan handla om att gå från arbete i normal tid och inte maila medarbetare sena vardagkvällar, helger eller semestrar annat än i undantagsfall.

Publicerad 2016-07-01


Senaste artiklarna

5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
En sak i taget gör dig mer effektiv
Nu finns det en app som hjälper dig att fokusera bättre. På så sätt kan du också komma ifrån ovanan att skjuta saker på framtiden.
Lagt in 1 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Prata inte lön oförberedd
Prata inte lön oförberedd
Tycker du att det är jobbigt när det drar ihop sig till lönesamtal? Lugn bara, det finns gott om matnyttiga tips för att du ska känna dig trygg och nå ett bra resultat.
Lagt in 1 mars på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Vem sa att 90-talister är självupptagna latmaskar?
Sex av tio i åldern 23-29 år vill ha ökat ansvar på sin arbetsplats. Det är dessutom väsentligt fler unga som strävar mot att få en chefsposition jämfört med de som är tio år äldre.
Lagt in 1 februari på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
När studenterna får välja
Kampen om de unga talangerna blir allt hårdare – och det är de stora, välkända namnen som ligger i topp när studenterna själva får välja var de helst vill jobba.
Lagt in 1 januari på Chefsjobb och personal
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.