Gränsen mellan arbete och fritid


Gränsen mellan arbete och fritid

I takt med att arbetslivet förändras ställs nya krav på både arbetsgivare och anställda. Det gäller bland annat att säkerställa att gränsen mellan arbete och fritid inte suddas ut.

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Förändringarna i arbetslivet avspeglas på olika sätt. Ett exempel är att företag till följd av globalisering och ökad konkurrens behöver vara mer flexibla för att klara snabba omställningar. Det här visar sig bland annat genom att man i högre utsträckning än tidigare använder bemanningsföretag eller projektanställningar för att anpassa sig till konjunktursvängningar.

Men det finns också en kategori personal som utgör kärnan i ett företag – och alltså inte är utbytbar – speciellt i kunskapsintensiva branscher. De kan i stor utsträckning själva styra sitt arbete utifrån företagets övergripande mål och därmed arbeta tämligen fritt både när det gäller tid och plats, så länge de levererar inom givna tidsramar. Båda de här kategorierna medarbetare är exempel på det som brukar kallas gränslöst arbete.

För att beskriva det gränslösa arbetet kan man använda begrepp som flextid och distansarbete. Det är en trend som sprider sig ganska snabbt över arbetsmarknaden även om det fortfarande är vanligast inom branscher som IT, finans, forskning och läkemedelsindustri.

Fördelen är att företagen kan anpassa sig till förändringar i efterfrågan och därmed organisera verksamheten mer kostnadseffektivt. För den enskilde innebär det en möjlighet att anpassa arbetet till tillvaron i övrigt eftersom man kommer ifrån låsningar som att behöva vara på en viss plats under en viss tid eller att styras av fasta arbetsbeskrivningar och samarbetsformer. Det är en stor fördel inte minst för småbarnsföräldrar.

Men det finns även en annan sida av fenomenet. Det gränslösa arbetet kan innebära en risk för att arbetet tränger sig in i privatlivet genom att vi alltid är uppkopplade och därmed tillgängliga under alla tider på dygnet. I många fall kan det faktiskt vara så att flexibiliteten i själva verket gör att vi arbetar mer jämfört med hur det traditionellt har sett ut i arbetslivet.

Vad innebär då det? Jo, den som alltid är nåbar, eller i alla fall upplever att han eller hon måste vara det, får ett ökat stresspåslag och har därmed svårare att hålla distans till sitt arbete och ta vara på sin fritid. Det gör i sin tur att tiden för vila och återhämtning blir för kort med negativa effekter på såväl sömn som hälsan i övrigt.

Det här är ett område som Christin Mellner, forskare vid Stockholms universitet, har specialiserat sig på. Hon menar att det måste finnas en fungerande gränskontroll. Det ställer krav på både arbetsgivaren och den anställde. Det är till exempel viktigt att verksamheten styrs av tydliga mål och att medarbetarna får återkoppling på sitt arbete. Den enskilde måste å sin sida självständigt organisera sitt arbete och – inte minst – kunna avgöra när man är klar med en arbetsuppgift samt ha förmågan att säga nej och sätta gränser.

I en intervju med Psykologifabriken betonar Christin Mellner att arbetstagare måste bli medvetna om hur de förhåller sig till den nya tekniken, det vill säga hur man läser, skriver och besvarar jobbmail, samtal och sms utanför den ordinarie arbetstiden. Det gäller att ta reda på vad som förväntas av oss och varifrån förväntningarna kommer.

Man kan även se över hur mycket man faktiskt jobbar och försöka organisera arbetet så att man håller sig inom sin avtalade arbetstid, säger hon.

Och när det gäller chefernas ansvar?

Som chef ska man vara medveten om att man är den som anger normen för medarbetarna och präglar kulturen på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att vara en förebild och stötta medarbetarna i deras gränssättning, vilket kan handla om att gå från arbete i normal tid och inte maila medarbetare sena vardagkvällar, helger eller semestrar annat än i undantagsfall.

Publicerad 2016-06-21


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.