Framtidsutsikterna inom it-branschen


man pc

Av Kajsa Jacobsson ZIP Kommunikation Öresund

Hur ser framtidsutsikterna för ditt drömyrke ut? SACO har sammanställt rapporten "Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2019". Jobbsafari har kikat närmare på it-branschen.

Val av utbildning är ett av de viktigaste vägvalen vi gör i livet. Det är viktigt att låta det egna intresset styra och låta hjärtat vara med i valet. Samtidigt är det lika viktigt att ta reda på så mycket det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter. Det menar man i den rapport som SACO låtit göra. Inte helt oväntat fastställer rapporten att akademiker generellt sett har bättre chanser på arbetsmarknaden än de som inte har utbildat sig.

Författarna till rapporten har delat in de olika yrkena i tre kategorier: liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben. Balans innebär att det utbildas ungefär lika många som det finns jobb. Med andra ord finns det således goda möjligheter att få jobb om balans råder.

Jobbsafari har här valt att kika lite närmare på yrkena systemvetare och datavetare. Som systemvetare arbetar man ofta med samspelet mellan tekniken och användaren. Det kan handla om utveckling, såsom till exempel apputvecklare, databasutvecklare, dataspelsutvecklare, webbutvecklare och systemutvecklare. Systemvetaren analyserar vilka behov som finns, tar fram en fungerande lösning, designar, programmerar och testar samt utbildar användarna. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) fanns 31 100 förvärvsarbetande med en programmerar- eller systemvetarutbildning år 2011.

Låg arbetslöshet

Dagens arbetsmarknad för systemvetare präglas av balans. Det gäller både systemvetare som nyss tagit examen och de som har längre erfarenhet av arbetslivet. Arbetslösheten bland systemvetare är relativt låg och nyexaminerade får snabbt kvalificerat fast arbete.

Hela 40 procent av systemvetarna som tog examen åren 2011 och 2012 fick jobb redan innan studierna avslutades. Och nära åtta av tio systemvetare arbetar som anställda eller i eget företag när de tillfrågas ett halvt till ett och ett halvt år efter examen.

Systemvetarna är eftertraktade, arbetsmarknaden växer och kompetensen efterfrågas. Om fem år kommer erfarna systemvetare att möta liten konkurrens om jobben, enligt prognosen. Dock är det en ung grupp och fler utbildar sig än går i pension. Därför tror man i rapporten att det kommer att råda balans för nyutexaminerade år 2018.

Datavetare är problemlösare

I rapporten beskrivs en datavetare som någon som har "en gedigen matematisk kompetens och är expert på att lösa problem med hjälp av datorer, samt säkerställa att ett program verkligen levererar det som var avsikten". Kompetensen hos datavetare är mycket efterfrågad inom många olika branscher och sektorer, inte minst för att datavetaren har en djup och bred kompetens som lätt kan möta eventuella nya kompetenskrav. Därmed ser arbetsmarknaden god ut i hela landet även om efterfrågan är störst i storstadsregionerna. Det finns idag lite mindre än 6 000 yrkesverksamma datavetare i Sverige.

Sammanfattningsvis är det liten konkurrens om jobben för nyexaminerade datavetare idag. Prognosen är densamma på fem års sikt.

Läs mer på
Framtidsutsikter - Arbetsmarknaden för akademiker år 2019

Se alla lediga jobb inom Informationsteknik

Publicerad 2015-01-22


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.