Från mindfulness till workfulness


Från mindfulness till workfulness

Drygt 80 procent känner att de måste svara på samtal, sms och mail under sin arbetstid – ungefär lika många som störs när andra håller på med sina mobiler under ett möte. Hög tid för digital detox med andra ord!

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


En undersökning av TNS Sifo, på uppdrag av Telenor, bekräftar att många arbetstagare känner stress av att alltid vara tillgängliga och uppkopplade via mobil och dator. Följden är bland annat att det ofta uppstår irritation, framförallt i samband med möten. Det är bakgrunden till det utbildningsprogram som Telenor tagit fram tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic.

Utgångspunkten är att se till så att alla på en arbetsplats ska känna sinnesnärvaro på jobbet, eller workfulness som man valt att kalla det för. På så sätt hoppas man kunna utveckla en sund digital arbetsmiljö och därmed motverka teknikstress, som i sin tur drar ner effektivitet och produktivitet.

Det handlar alltså inte om att ta avstånd från den nya tekniken utan snarare att hantera den på ett smartare sätt för att verkligen ta vara på de möjligheter som öppnar sig. Misslyckas man försämras både arbetsmiljö och prestationer. Det visar sig att teknikavbrott och distraktioner kan sänka våra prestationer med över 60 procent och att det tar ungefär 25 minuter att återfå koncentrationen när vi väl blivit avbrutna.

Katarina Gospic menar att multitasking är en myt. För att prestera på topp behöver vi istället göra en sak i taget samt få lugn och ro. När vi gör flera saker samtidigt måste hjärnan hela tiden ställa om sig, vilket är väldigt energikrävande. Det gör att prestationerna blir sämre än om man hanterar en sak åt gången.

Här är några tips från Telenor hur du ska få sinnesnärvaro på jobbet:

 • Stäng av mobiltelefon och annan teknik i samband med möten.
 • Stäng av alla ljudsignaler på mobiltelefoner, datorer och annan elektronik under arbetstid.
 • Blockera alla distraherande pop up-fönster och push-notiser i datorn och mobilen.
 • Gå undan när du ska ringa eller blir uppringd.
 • Inför fasta, individuellt anpassade tider för mail, sms och telefonsamtal.
 • Lägg ifrån dig tekniken helt en stund varje dag. Hjärnan behöver vilopauser för att kunna prestera på topp i viktiga jobbsammanhang.

Men givetvis har även arbetsgivare och chefer ett stort ansvar i det här sammanhanget. Här är Telenors recept:

 • Sprid kunskap om varför det är viktigt med regler och policys för teknikanvändning.
 • Inför mobilfria möten.
 • Inför ljudlöst som standard.
 • Undvik mobilsamtal i öppna kontorslandskap.
 • Definiera förväntningar på tillgänglighet.
 • Uppmuntra medarbetare att använda de tekniska lösningar som finns på arbetsplatsen för att hantera och sortera information.
Publicerad 2016-10-01


Senaste artiklarna

Är du riktigt klok
Det finns ett antal karaktärsdrag som är typiska för en person som vi brukar uppfatta som klok, förståndig – ja, till och med vis.
Lagt in 15 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Mångfald med förhinder
Andelen chefer som är födda utomlands eller som har två utrikes födda föräldrar är fortfarande låg. Däremot finns det förhållandevis många egenföretagare med utländsk bakgrund.
Lagt in 1 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
En sak i taget gör dig mer effektiv
Nu finns det en app som hjälper dig att fokusera bättre. På så sätt kan du också komma ifrån ovanan att skjuta saker på framtiden.
Lagt in 1 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Prata inte lön oförberedd
Prata inte lön oförberedd
Tycker du att det är jobbigt när det drar ihop sig till lönesamtal? Lugn bara, det finns gott om matnyttiga tips för att du ska känna dig trygg och nå ett bra resultat.
Lagt in 1 mars på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.