Från mindfulness till workfulness


Från mindfulness till workfulness

Drygt 80 procent känner att de måste svara på samtal, sms och mail under sin arbetstid – ungefär lika många som störs när andra håller på med sina mobiler under ett möte. Hög tid för digital detox med andra ord!

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


En undersökning av TNS Sifo, på uppdrag av Telenor, bekräftar att många arbetstagare känner stress av att alltid vara tillgängliga och uppkopplade via mobil och dator. Följden är bland annat att det ofta uppstår irritation, framförallt i samband med möten. Det är bakgrunden till det utbildningsprogram som Telenor tagit fram tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic.

Utgångspunkten är att se till så att alla på en arbetsplats ska känna sinnesnärvaro på jobbet, eller workfulness som man valt att kalla det för. På så sätt hoppas man kunna utveckla en sund digital arbetsmiljö och därmed motverka teknikstress, som i sin tur drar ner effektivitet och produktivitet.

Det handlar alltså inte om att ta avstånd från den nya tekniken utan snarare att hantera den på ett smartare sätt för att verkligen ta vara på de möjligheter som öppnar sig. Misslyckas man försämras både arbetsmiljö och prestationer. Det visar sig att teknikavbrott och distraktioner kan sänka våra prestationer med över 60 procent och att det tar ungefär 25 minuter att återfå koncentrationen när vi väl blivit avbrutna.

Katarina Gospic menar att multitasking är en myt. För att prestera på topp behöver vi istället göra en sak i taget samt få lugn och ro. När vi gör flera saker samtidigt måste hjärnan hela tiden ställa om sig, vilket är väldigt energikrävande. Det gör att prestationerna blir sämre än om man hanterar en sak åt gången.

Här är några tips från Telenor hur du ska få sinnesnärvaro på jobbet:

 • Stäng av mobiltelefon och annan teknik i samband med möten.
 • Stäng av alla ljudsignaler på mobiltelefoner, datorer och annan elektronik under arbetstid.
 • Blockera alla distraherande pop up-fönster och push-notiser i datorn och mobilen.
 • Gå undan när du ska ringa eller blir uppringd.
 • Inför fasta, individuellt anpassade tider för mail, sms och telefonsamtal.
 • Lägg ifrån dig tekniken helt en stund varje dag. Hjärnan behöver vilopauser för att kunna prestera på topp i viktiga jobbsammanhang.

Men givetvis har även arbetsgivare och chefer ett stort ansvar i det här sammanhanget. Här är Telenors recept:

 • Sprid kunskap om varför det är viktigt med regler och policys för teknikanvändning.
 • Inför mobilfria möten.
 • Inför ljudlöst som standard.
 • Undvik mobilsamtal i öppna kontorslandskap.
 • Definiera förväntningar på tillgänglighet.
 • Uppmuntra medarbetare att använda de tekniska lösningar som finns på arbetsplatsen för att hantera och sortera information.
Publicerad 2016-07-06


Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.