Enorm efterfrågan på djurskötare med specialkompetens


Enorm efterfrågan på djurskötare med specialkompetens

Allt fler jobbar med djursjukvård. Problemet är att nyrekryteringen inte går tillräckligt fort. Tillgången på utbildad personal är inte i närheten av behovet.


Det framgår av 2015 års branschrapport från Svensk Djursjukvård.

Efterfrågan på djursjukvård ökar hela tiden och behovet av utbildad personal är enormt, säger Maria Lundvall, generalsekreterare för Svensk Djursjukvård.

De svenska veterinärmedicinska högskoleutbildningarna måste få mer resurser om vi ska kunna leva upp till djurägarnas förväntningar på service och kvalitet, fortsätter hon.

Många drömmer om att jobba med djur och kanske gå hela vägen med en utbildning till veterinär. Och det har aldrig varit mer rätt att försöka förverkliga den drömmen. Djursjukvårdens branschorganisation Svensk Djursjukvård tar regelbundet tempen på sin samtid och 2015 års rapport är till stor del rolig läsning.

Mycket att göra

Medlemmarna (210 privata djursjukhus och kliniker) står för 80 procent av den totala djursjukvårdsmarknaden med inriktning på sport och sällskapsdjur och många siffror pekar i rätt riktning. Som att man hade 3620 anställda 2014, omsatte 2,86 miljarder kronor och hade 1,4 miljoner patientbesök, en ökning med 13 respektive 11 procent jämfört med året innan. Med andra ord: det finns att göra.

Samma år inleddes också processen med att slå samman Svensk Djursjukvård och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, för att få större tyngd i arbetet med framtidens utmaningar. Dessa finns i allra högsta grad och en av de mer akuta frågorna är tillgången på kompetent personal.

Den nya lagen för djurens hälso- och sjukvård trädde i kraft 2010 och branschen fick några år på sig att leva upp till ökade krav på utbildad personal. Övergångstiden löpte ut 2015 och situationen har blivit i det närmaste akut. Samtidigt som man på djursjukhus och kliniker gläds över en årlig tillväxt på sju procent, så kämpar man med myndigheter för att hitta en lösning som kan tillfredsställa det skriande behovet av personal.

Stort rekryteringsbehov

I 2015 års branschrapport konstaterar man att det finns ett rekryteringsbehov på 200 djurskötare inom det närmaste året. Samtidigt utexamineras endast 40 nya djurskötare årligen från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

”Obalansen mellan tillgång och efterfrågan på djursjukskötare växer och utgör idag det enskilt största problemet för djursjukvårdsföretagen”, heter det i rapporten.

Läs mer: svenskdjursjukvard.se

Publicerad 2016-06-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.