Enorm efterfrågan på djurskötare med specialkompetens


Enorm efterfrågan på djurskötare med specialkompetens

Allt fler jobbar med djursjukvård. Problemet är att nyrekryteringen inte går tillräckligt fort. Tillgången på utbildad personal är inte i närheten av behovet.


Det framgår av 2015 års branschrapport från Svensk Djursjukvård.

Efterfrågan på djursjukvård ökar hela tiden och behovet av utbildad personal är enormt, säger Maria Lundvall, generalsekreterare för Svensk Djursjukvård.

De svenska veterinärmedicinska högskoleutbildningarna måste få mer resurser om vi ska kunna leva upp till djurägarnas förväntningar på service och kvalitet, fortsätter hon.

Många drömmer om att jobba med djur och kanske gå hela vägen med en utbildning till veterinär. Och det har aldrig varit mer rätt att försöka förverkliga den drömmen. Djursjukvårdens branschorganisation Svensk Djursjukvård tar regelbundet tempen på sin samtid och 2015 års rapport är till stor del rolig läsning.

Mycket att göra

Medlemmarna (210 privata djursjukhus och kliniker) står för 80 procent av den totala djursjukvårdsmarknaden med inriktning på sport och sällskapsdjur och många siffror pekar i rätt riktning. Som att man hade 3620 anställda 2014, omsatte 2,86 miljarder kronor och hade 1,4 miljoner patientbesök, en ökning med 13 respektive 11 procent jämfört med året innan. Med andra ord: det finns att göra.

Samma år inleddes också processen med att slå samman Svensk Djursjukvård och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, för att få större tyngd i arbetet med framtidens utmaningar. Dessa finns i allra högsta grad och en av de mer akuta frågorna är tillgången på kompetent personal.

Den nya lagen för djurens hälso- och sjukvård trädde i kraft 2010 och branschen fick några år på sig att leva upp till ökade krav på utbildad personal. Övergångstiden löpte ut 2015 och situationen har blivit i det närmaste akut. Samtidigt som man på djursjukhus och kliniker gläds över en årlig tillväxt på sju procent, så kämpar man med myndigheter för att hitta en lösning som kan tillfredsställa det skriande behovet av personal.

Stort rekryteringsbehov

I 2015 års branschrapport konstaterar man att det finns ett rekryteringsbehov på 200 djurskötare inom det närmaste året. Samtidigt utexamineras endast 40 nya djurskötare årligen från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

”Obalansen mellan tillgång och efterfrågan på djursjukskötare växer och utgör idag det enskilt största problemet för djursjukvårdsföretagen”, heter det i rapporten.

Läs mer: svenskdjursjukvard.se

Publicerad 2016-06-01


Senaste artiklarna

Prata inte lön oförberedd
Prata inte lön oförberedd
Tycker du att det är jobbigt när det drar ihop sig till lönesamtal? Lugn bara, det finns gott om matnyttiga tips för att du ska känna dig trygg och nå ett bra resultat.
Lagt in 1 mars på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Vem sa att 90-talister är självupptagna latmaskar?
Sex av tio i åldern 23-29 år vill ha ökat ansvar på sin arbetsplats. Det är dessutom väsentligt fler unga som strävar mot att få en chefsposition jämfört med de som är tio år äldre.
Lagt in 1 februari på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Agronom – ett yrke med bred kompetens
Agronom – ett yrke med bred kompetens
Vad gör en agronom? Beroende på vem man frågar och var man läser så beskrivs yrket lite olika och branschen har länge sökt en gemensam definition.
Lagt in 1 september 2016 på Industri och hantverk
Fiberutbyggnad gör elektriker till optomontörer
Fiberutbyggnad gör elektriker till optomontörer
Den snabba fiberutbyggnaden i Sverige ställer krav på mer utbildad personal. Som elektriker är det ett gyllene tillfälle att bygga ut sin kompetens och bli optomontör.
Lagt in 1 april 2016 på Industri och hantverk
Floristen finns där i glädjen och sorgen
Floristen finns där i glädjen och sorgen
Vi söker dem i såväl glädje- som sorgestunder. Och vi delar gärna med oss av ändamålet för den gåva de producerar för oss. Arbetet som florist ställer höga krav på social kompetens. Att vara kreativ och ha sinne för färg och form är andra viktiga egenskaper.
Lagt in 1 februari 2016 på Industri och hantverk
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.