Enorm efterfrågan på djurskötare med specialkompetens


Enorm efterfrågan på djurskötare med specialkompetens

Allt fler jobbar med djursjukvård. Problemet är att nyrekryteringen inte går tillräckligt fort. Tillgången på utbildad personal är inte i närheten av behovet.


Det framgår av 2015 års branschrapport från Svensk Djursjukvård.

Efterfrågan på djursjukvård ökar hela tiden och behovet av utbildad personal är enormt, säger Maria Lundvall, generalsekreterare för Svensk Djursjukvård.

De svenska veterinärmedicinska högskoleutbildningarna måste få mer resurser om vi ska kunna leva upp till djurägarnas förväntningar på service och kvalitet, fortsätter hon.

Många drömmer om att jobba med djur och kanske gå hela vägen med en utbildning till veterinär. Och det har aldrig varit mer rätt att försöka förverkliga den drömmen. Djursjukvårdens branschorganisation Svensk Djursjukvård tar regelbundet tempen på sin samtid och 2015 års rapport är till stor del rolig läsning.

Mycket att göra

Medlemmarna (210 privata djursjukhus och kliniker) står för 80 procent av den totala djursjukvårdsmarknaden med inriktning på sport och sällskapsdjur och många siffror pekar i rätt riktning. Som att man hade 3620 anställda 2014, omsatte 2,86 miljarder kronor och hade 1,4 miljoner patientbesök, en ökning med 13 respektive 11 procent jämfört med året innan. Med andra ord: det finns att göra.

Samma år inleddes också processen med att slå samman Svensk Djursjukvård och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, för att få större tyngd i arbetet med framtidens utmaningar. Dessa finns i allra högsta grad och en av de mer akuta frågorna är tillgången på kompetent personal.

Den nya lagen för djurens hälso- och sjukvård trädde i kraft 2010 och branschen fick några år på sig att leva upp till ökade krav på utbildad personal. Övergångstiden löpte ut 2015 och situationen har blivit i det närmaste akut. Samtidigt som man på djursjukhus och kliniker gläds över en årlig tillväxt på sju procent, så kämpar man med myndigheter för att hitta en lösning som kan tillfredsställa det skriande behovet av personal.

Stort rekryteringsbehov

I 2015 års branschrapport konstaterar man att det finns ett rekryteringsbehov på 200 djurskötare inom det närmaste året. Samtidigt utexamineras endast 40 nya djurskötare årligen från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

”Obalansen mellan tillgång och efterfrågan på djursjukskötare växer och utgör idag det enskilt största problemet för djursjukvårdsföretagen”, heter det i rapporten.

Läs mer: svenskdjursjukvard.se

Publicerad 2016-05-30


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.