Design med brett perspektiv


sverige natur

Av Fayme Alm, FayMedia – Kommunikation tvärs över Öresund

Näringsliv, kultur och hållbarhetsfrågor – tre områden som Karolina Nätterlund jobbar med och som gör arbetet som verksamhetsledare för Regionalt designcentrum med säte i Jämtland omväxlande. Jobbsafari har fått en intervju med henne.

Karolina Nätterlund arbetar som verksamhetsledare för Regionalt designcentrum för Jämtland och Härjedalen. Ett jobb med stor bredd. Till Jobbsafari säger hon:

”Det bästa med jobbet är att man får pendla mellan att vara visionär och tänka stort när man ska utveckla nya områden samtidigt som det faktiskt är ganska handfast, operativt och praktiskt.”

Det är nu två år sedan Karolina Nätterlund började arbeta i Åre med design ur kulturella, näringslivs- och hållbarhetsperspektiv. Att yrkesvalet skulle handla om design var hon tidigt klar över.

Först guide – sedan student

Redan under gymnasietiden visste Karolina Nätterlund vilken utbildning som passade hennes önskemål bäst – Chalmers civilingenjörsutbildning i teknisk design. Och så blev det:

”Jag var ganska duktigt på matte och visste att denna utbildning var något för mig. Till hälften läser man designämnen och till hälften konstruktion och lär sig räknar på olika former.”

Innan hon gick igång med högskolestudierna jobbade hon ett år som guide på Universeum* i Göteborg, ett vetenskapscentrum som vill påverka barn och ungdomars attityd till naturvetenskap, teknik och matematik i positiv riktning, och pluggade också engelska på Malta i tre månader.

Högskolestudierna motsvarade förväntningarna och Karolina Nätterlund skulle gjort samma val idag, om det var så att hon ännu en gång skulle välja utbildning, säger hon till Jobbsafari.

Examensarbete som ledde till jobb

Karolina Nätterlunds examensarbete handlade om inredning i spårvagnar och bussar i Göteborg och ledde till ett jobb på Chalmers:

”Jag jobbade vidare som forskningsassistent på min institution i ett och ett halvt år med det. Testade fordonsinredningar och hur de fungerade med människor i olika flöden.”

Arbetsstipendium inklusive utbildning i Costa Rica

I slutet av ingenjörsutbildningen hade Karolina Nätterlund gått en kurs i hållbar utveckling. Kursen gjorde henne behörig att söka ett arbetsstipendium som Västra Götalandsregionen utlyste. I ansökan skrev hon att hon ville göra en utställning på sin tidigare arbetsplats, Universeum, och så blev det också. Tack vare att hon fick stipendiet, säger hon och fortsätter:

”Jag fick åka till Costa Rica och delta i en tiodagarskurs, som arrangerades av Biomimicry Institute**. Vi fick lära oss hur man hittar design och tekniska lösningar i naturen, så kallad biomimicry***. Jag blev jätteinspirerad av området och hade mycket med mig hem när jag skulle sätta igång med utställningen, som handlade om just detta.”

Sökte och fick jobbet

Efter utställningen startade Karolina Nätterlund ett eget företag. I sökandet efter ett arbete att kombinera med det, fick hon jobb på konsultföretaget Semcons ergonomiavdelning, men valde att flytta med sambon när han skulle börja studera i Östersund.

”I Jämtland jobbade jag en kort tid på Jegreliusinstitutet****, ett kemiinstitut där mitt uppdrag var att skapa bättre kommunikation kring företagets miljöfördelar, innan jobbet som verksamhetsledare för Regionalt designcentrum lystes ut. Jag sökte och fick det och trivs mycket bra med variationen.
På en och samma dag kan jag först hålla föreläsning om design på en gymnasieskola och sedan på eftermiddagen skriva på innovationsstrategin för Jämtland, som jag tillsammans med flera andra arbetar med.”

I Karolina Nätterlunds uppdrag ligger även att hålla kurser i hållbar utveckling för regionens designers, skapa nätverksträffar som matchar företag och försöka få dessa företag att använda designers samt att utveckla den destinationsdesign för alla destinationer i Jämtland och Härjedalen.

LÄS MER

* Universeum i Göteborg
www.universeum.se

** Biomimicy Institute i Montana, USA
www.biomimicryinstitute.org/about-us/staff.html

*** Nationalencyklopedin skriver att biomimetik är studiet av biologiska system, funktioner och strukturer för att skapa nya tekniska lösningar och produkter, men att den snarlika termen biomimicry är populärare.

**** Jegreliusinstitutet i Östersund
www.jegrelius.se

Hållbarhetsguiden - Biomimicry
www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Process/Metoder/Biomimicry/

Publicerad 2014-01-14


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.