Bygga starka team


Bygga starka team

Är det dålig stämning i gruppen, drar ni åt olika håll och har svårt att förstå varandra? Eller trivs ni väldigt bra ihop, men utan att det sker någon utveckling? Då är det hög tid för team coaching!

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Det blir allt vanligare i arbetslivet att sätta ihop tillfälliga team som ska genomföra ett specifikt projekt. På så sätt samlas kompetensen där den gör störst nytta samtidigt som verksamheten kan bedrivas mer flexibelt.

Även om team generellt når bättre resultat än enskilda individer, finns risk för slitningar och konflikter eftersom gruppen består av personer som inte själva valt varandra. Ett dåligt fungerande team försämrar inte bara företagets resultat utan medför även att den enskilde inte kan utnyttja sin potential och därför inte trivs lika bra på jobbet.

Det är bakgrunden till de insatser som ryms inom begreppet team coaching. Målsättningen är att åstadkomma varaktiga beteendeförändringar genom att såväl undanröja hinder för ett effektivt samarbete som att skapa motivation och arbetsglädje.

För att öka förståelsen för vad som krävs av ett bra team kan det, paradoxalt nog, vara smart att fundera på varför en arbetsgrupp inte fungerar. Och det är precis vad Patrick Lencioni har gjort i boken The five dysfunctions of a team.

Författaren tar alltså upp och analyserar fem problemområden. Det första handlar om bristande förtroende (absence of trust). Har medarbetarna förtroende för varandra vågar de erkänna misstag, att de saknar kompetens eller behöver hjälp – och det är en öppenhet som driver på utvecklingen i gruppen. Saknas däremot ömsesidigt förtroende bygger medarbetarna upp en ”kompetent” fasad och sätter sig själva i första rummet istället för gruppen på grund av den inbördes konkurrensen.

Det andra området som Patrick Lencioni tar upp är rädsla för konflikter (fear of conflict). Om alla i teamet alltid är överens kan det uppfattas som en styrka. Forskningen visar dock att konstruktiva konflikter stärker teamet. Genom att våga diskutera olika idéer på ett öppet sätt nås bättre resultat. Litar man inte på varandra håller man sina åsikter för sig själv, vilket leder till en synbar harmoni fast gruppens utveckling i själva verket hämmas.

Är alla i gruppen trygga med att diskutera både sina egna och de andras åsikter är man också benägen att stödja gruppens beslut. Det gör att man kommunicerar ut samma sak, vilket skapar trygghet gentemot organisationen i övrigt och underlättar genomförandet. Saknas den tydligheten – bristande engagemang (lack of commitment) – finns risk att medarbetare blir försiktiga och att beslut försenas eller inte får det genomslag man hoppats på.

Undvikande av ansvar (avoidance of accountability) fokuserar på att teamets medlemmar inte tar ansvar för gruppens slutresultat. Då undviker man också att konfrontera medarbetare – i teamet eller ute i organisationen – som inte lever upp till de beslut som fattats eller struntar i att göra sin del för att de ska genomföras.

Det femte och sista problemområdet handlar om bristande fokus på att nå resultatet (inattention to results). Ett väl fungerande team vet att de ska uppnå resultat enligt sina mål, därefter upplöses teamet och var och en går vidare till nya uppgifter. Saknas den gemensamma målbilden är det lätt hänt att medlemmar istället profilerar sig själva för att stärka sin karriär, eller att teamet försöker gynna sin avdelning på bekostnad av andra. Bristande förmåga att uppnå resultat drabbar på så sätt hela organisationen.

Publicerad 2016-11-01


Senaste artiklarna

Framgången väntar runt hörnet
Ingen annan kan bestämma hur dina mål ser ut; de måste du sätta upp på egen hand. Vet du bara vart du vill nå kommer också motivationen som ett brev på posten.
Lagt in 16 juni på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Fler blir hoppjerkor – på gott och ont
Byta jobb kan vara ett plus i karriären, men det gäller att lära sig så mycket som möjligt innan man går vidare.
Lagt in 1 juni på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Är du riktigt klok
Det finns ett antal karaktärsdrag som är typiska för en person som vi brukar uppfatta som klok, förståndig – ja, till och med vis.
Lagt in 15 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Mångfald med förhinder
Andelen chefer som är födda utomlands eller som har två utrikes födda föräldrar är fortfarande låg. Däremot finns det förhållandevis många egenföretagare med utländsk bakgrund.
Lagt in 1 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.