Brist på specialutbildad personal inom psykiatrin


Brist på specialutbildad personal inom psykiatrin

Socialstyrelsen slår larm om en hotande brist på kompetent personal inom psykiatrin. En grupp psykologer hittar lösningen inom sitt eget skrå och ser fungerande modeller i såväl Danmark som Norge.


Enligt Socialstyrelsen kan tillgången på psykiatriker inom svensk vård minska med 30 procent fram till 2025.

Prognosen ser så allvarlig ut på grund av att den utgår från läget i dag, med stora pensionsavgångar som med tiden planar ut, säger Magnus Göransson, projektledare vid Socialstyrelsen, till Svenska Dagbladet.

Detta hotar i sin tur patientsäkerheten eftersom risken ökar markant för att patienter inte får behandling av kompetent personal. I en debattartikel i Läkartidningen konstaterar en grupp psykologer att problemen varit kända i snart tjugo år och det som saknas är en konkret lösning.

Lösning på nära håll

Lösningen hittar de på nära håll när de blickar ut över Sveriges gränser och ser fungerande modeller i såväl Norge som Danmark.

I Norge utnyttjar man de kliniska psykologernas kompetens. Där finns stor kunskap om psykiska sjukdomar. Tillsammans med övrig kompetent personal kan man göra gemensam sak för att driva vården på ett optimalt sätt. Det kan gälla alltifrån diagnostik till vårdplanering och behandling.

I Danmark finns en liknande utveckling som i Sverige med ökad brist på psykiatriker. Lösningen där har varit att inrätta särskilda tjänster för psykologer med specialkompetens.

Unik kunskap

Psykologgruppen vill se en liknande framsynthet i Sverige och ser en möjlighet att inte bara avlasta andra yrkeskategorier, utan också höja kvaliteten på vården, tack vare psykologernas unika kunskap. ”I dag utgör antalet psykologer endast 10 procent av samtliga anställda inom psykiatrin i Sverige, och enbart 15 procent av alla besök där sker hos psykologer”, konstaterar psykologerna i debattartikeln.

”Samtidigt efterfrågar patienter inom psykiatrin i sin helhet psykologisk behandling i ökande utsträckning, och nationella riktlinjer rekommenderar psykologisk behandling som förstahandsval vid de flesta ångest- och depressionsbesvär.”

Trygga kontinuiteten

Psykologer skulle även kunna fungera som handledare, konsulter och lärare. I slutändan handlar det om att trygga kontinuiteten och därmed också patientsäkerheten.

I debattartikeln uppmanas politiker och beslutsfattare att ge större utrymme för psykologer att arbete med psykisk ohälsa.

”Psykologisk bedömning och behandling kommer att förbättra den psykiatriska vården i alla led, både i heldygns- och öppenvården.”

Läs mer: lakartidningen.se

Publicerad 2015-12-01


Senaste artiklarna

Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 juli på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 juni på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.