Beställarkompetens ett processresultat


man kvinna grupp bärbar notebook

Av Fayme Alm

Beställarkompetens inom it-branschen växer fram som ett processresultat när kunskap delas och integreras. En utmaning ligger i att skapa processer som stödjer beställare och utförares systemutvecklingssammanhang. Det skriver Michel Thomsen i avhandlingen "Beställarkompetens vid upphandling och utveckling av IT".

Michel Thomsen undervisar i informatik vid Högskolan i Halmstad. Förra året la han fram sin avhandling "Beställarkompetens vid upphandling och utveckling av IT". Idén väcktes utifrån ett intresse för varför så många it-projekt får svårigheter:

”It-projekt drabbas ofta av olika slags problem som förseningar, spräckta budgetar och bristande måluppfyllelse. Ibland förklaras problemen med "dålig beställarkompetens". Det gjorde mig intresserad av beställarkompetens som begrepp och fenomen. Såvitt jag vet hade ingen tittat ordentligt på det tidigare.”

Systemutveckling kräver kompetensförsörjning
När en verksamhet ska igång med systemutvecklingsprojekt krävs det kompetensförsörjning. I avhandlingen beskriver Thomsen bland annat tre strategier för sådan kompetensförsörjning:

”En strategi kan vara att man gör allt själv internt. Det kan fungera, men kräver oftast läroprocesser som tar tid. En annan strategi är att köpa in allt, göra en lags totalentreprenad, men då kommer det att fattas folk som kan verksamheten. En tredje strategi är integration. Då upphandlar man den del där man känner att man är svag och bidrar själv med egen kompetens.”

De verksamheter som Michel Thomsen valde att undersöka var de som valt den tredje strategin.

Med fragmentering som verktyg och lins
För att bättre förstå den process som påbörjas när upphandlingen av it-projektet drar igång föreslår Thomsen att fragmentering som ett användbart verktyg.

Han beskriver verktyget som en analytisk lins genom vilken det är möjligt att reflektera över utvecklingsprocessen och beställarkompetensen utifrån tre aspekter:

  • Kunskapsmässigt – olika personer i projektet har olika kompetenser
  • Tid o rum – de som ska samarbeta arbetar med projektet vid olika tillfällen och från olika platser, vilket innebär att de inte alltid finns till hands när problem uppstår
  • Diskurs och kultur - krockar kan uppstå när exempelvis myndighetskultur möter konsultkultur, det kan handla om att man använder olika vokabulär

Dynamisk process
Personerna som är involverade i projektet har var och en sin kompetens. Det finns därför ett behov av ömsesidigt lärande. Om processen fungerar och resurserna fångas upp, kan beställarkompetensen utvecklas och växa fram efter hand, säger Thomsen:

”Parterna delar och integrerar kunskap som uppstår på plats och ställ genom en process som är väldigt dynamisk. Under resans gång sker saker som man inte räknade med från början. Det innebär att man måste vara kompetent hela tiden. Tar man sig tid och går på djupet med processens karaktär, får man bättre grepp om vad beställarkompetens är.”

Publicerad 2011-11-01


Senaste artiklarna

Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 juli på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 juni på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.