Bättre arbetsmiljö med motion


Bättre arbetsmiljö med motion

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket ökar sjukfrånvaron i Sverige. Man konstaterar också att en förbättrad arbetsmiljö leder till minskad stress och ohälsa. Då är frågan bara hur det ska uppnås?

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Arbetsmiljö täcker in ett ganska brett område. Det vi kanske först tänker på är den fysiska arbetsmiljön. Då handlar det om hur vi påverkas av till exempel ljud, ljus, kemikalier och maskiner eller om det finns risk att ramla från hög höjd.

En annan del handlar om hur arbetsplatsen påverkar medarbetarna psykiskt och socialt – den psykosociala arbetsmiljön. Är du stressad finns risk att du blir sjuk, då är den psykiska arbetsmiljön dålig. Och har du en chef som behandlar dig illa eller kolleger som inte pratar med dig brister det i den sociala arbetsmiljön.

Det krävs förstås olika åtgärder för att undvika belastningsskador och stress. Men det finns samtidigt en gemensam åtgärd som visat sig vara bra för arbetsmiljön på ett övergripande plan – och det är motion.

Idrottsläkaren Erland Colliander och professor Carl Johan Sundberg har i en debattartikel i SvD pekat på flera undersökningar som bekräftar att om ledningen för en verksamhet är medveten om vikten av hälsofrämjande åtgärder så minskar sjuktalen rejält.

Det gäller till exempel den hemtjänstenhet i Halmstad kommun som efter drygt ett års medvetet hälsoarbete kunde konstatera att frisktalen – andelen som inte hade någon sjukdag det senaste 12 månaderna – ökat från 11 till 32 procent. Bland åtgärderna ingick bland annat hälsosamtal med varje anställd och en individuell hälsoplan.

Ett annat exempel är från Botkyrka utanför Stockholm. Där bedrevs hälsoarbetet i gruppform under ledning av chefer och hälsoinspiratörer. Resultatet? Efter två år var sjukfrånvaron hälften så stor i den grupp som satsat på hälsoarbetet jämfört med en kontrollgrupp där inga åtgärder satts in.

Erland Colliander och Carl Johan Sundberg refererar även till några danska studier. Utgångspunkten var att medarbetare med fysiskt tunga arbeten inom sjukvård och slakteriföretag fick anpassade styrketräningsprogram. Effekten blev minskade belastningsskador och en positiv effekt på besvär i den kroppsdel som tränats.

Slutsatsen är med andra ord att vi kan förbättra hälsosituationen på våra arbetsplatser om åtgärder för arbetsmiljö och motion integreras och samordnas. Men det bygger på att ledningen själva agerar hälsosamt och sjösätter en handlingsplan för bättre hälsa och arbetsmiljö, samt tillsätter de resurser som krävs.

Så här sammanfattar Erland Colliander och Carl Johan Sundberg sina erfarenheter:

”Vi anser att det nu är dags för svenska arbetsgivare att ta upp motion som ett strategiskt verktyg för bättre hälsa och ett effektivare arbetsliv i Sverige.”

Publicerad 2016-07-01


Senaste artiklarna

Är du riktigt klok
Det finns ett antal karaktärsdrag som är typiska för en person som vi brukar uppfatta som klok, förståndig – ja, till och med vis.
Lagt in 15 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Mångfald med förhinder
Andelen chefer som är födda utomlands eller som har två utrikes födda föräldrar är fortfarande låg. Däremot finns det förhållandevis många egenföretagare med utländsk bakgrund.
Lagt in 1 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
En sak i taget gör dig mer effektiv
Nu finns det en app som hjälper dig att fokusera bättre. På så sätt kan du också komma ifrån ovanan att skjuta saker på framtiden.
Lagt in 1 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Prata inte lön oförberedd
Prata inte lön oförberedd
Tycker du att det är jobbigt när det drar ihop sig till lönesamtal? Lugn bara, det finns gott om matnyttiga tips för att du ska känna dig trygg och nå ett bra resultat.
Lagt in 1 mars på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.