Bättre arbetsmiljö med motion


Bättre arbetsmiljö med motion

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket ökar sjukfrånvaron i Sverige. Man konstaterar också att en förbättrad arbetsmiljö leder till minskad stress och ohälsa. Då är frågan bara hur det ska uppnås?

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Arbetsmiljö täcker in ett ganska brett område. Det vi kanske först tänker på är den fysiska arbetsmiljön. Då handlar det om hur vi påverkas av till exempel ljud, ljus, kemikalier och maskiner eller om det finns risk att ramla från hög höjd.

En annan del handlar om hur arbetsplatsen påverkar medarbetarna psykiskt och socialt – den psykosociala arbetsmiljön. Är du stressad finns risk att du blir sjuk, då är den psykiska arbetsmiljön dålig. Och har du en chef som behandlar dig illa eller kolleger som inte pratar med dig brister det i den sociala arbetsmiljön.

Det krävs förstås olika åtgärder för att undvika belastningsskador och stress. Men det finns samtidigt en gemensam åtgärd som visat sig vara bra för arbetsmiljön på ett övergripande plan – och det är motion.

Idrottsläkaren Erland Colliander och professor Carl Johan Sundberg har i en debattartikel i SvD pekat på flera undersökningar som bekräftar att om ledningen för en verksamhet är medveten om vikten av hälsofrämjande åtgärder så minskar sjuktalen rejält.

Det gäller till exempel den hemtjänstenhet i Halmstad kommun som efter drygt ett års medvetet hälsoarbete kunde konstatera att frisktalen – andelen som inte hade någon sjukdag det senaste 12 månaderna – ökat från 11 till 32 procent. Bland åtgärderna ingick bland annat hälsosamtal med varje anställd och en individuell hälsoplan.

Ett annat exempel är från Botkyrka utanför Stockholm. Där bedrevs hälsoarbetet i gruppform under ledning av chefer och hälsoinspiratörer. Resultatet? Efter två år var sjukfrånvaron hälften så stor i den grupp som satsat på hälsoarbetet jämfört med en kontrollgrupp där inga åtgärder satts in.

Erland Colliander och Carl Johan Sundberg refererar även till några danska studier. Utgångspunkten var att medarbetare med fysiskt tunga arbeten inom sjukvård och slakteriföretag fick anpassade styrketräningsprogram. Effekten blev minskade belastningsskador och en positiv effekt på besvär i den kroppsdel som tränats.

Slutsatsen är med andra ord att vi kan förbättra hälsosituationen på våra arbetsplatser om åtgärder för arbetsmiljö och motion integreras och samordnas. Men det bygger på att ledningen själva agerar hälsosamt och sjösätter en handlingsplan för bättre hälsa och arbetsmiljö, samt tillsätter de resurser som krävs.

Så här sammanfattar Erland Colliander och Carl Johan Sundberg sina erfarenheter:

”Vi anser att det nu är dags för svenska arbetsgivare att ta upp motion som ett strategiskt verktyg för bättre hälsa och ett effektivare arbetsliv i Sverige.”

Publicerad 2016-06-21


Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.