Skillnaden på ansökan till en utannonserad tjänst och spontanansökan


En ansökan till en utannonserad tjänst är ett svar på en jobbannons. Det är viktigt att tänka på att de kvalifikationer, som arbetsgivaren har framfört som önskemål i annonsen, inte ska ses som krav på den som söker jobbet utan just som önskemål från arbetsgivarens sida. Även om det i jobbannonsen kanske står: "Du har idag en liknande tjänst" och du nyligen har blivit klar med din utbildning, så kan du - om du uppskattar att du uppfyller de flesta kraven - mycket väl söka tjänsten. Observera att det i jobbannonser ofta finns ett telefonnummer eller en e-postadress på en kontaktperson, som kan lämna ytterligare upplysningar om tjänsten. Om du tvivlar på att du har den profil som verksamheten söker - ring och fråga. Det är dumt att skriva en ansökan om man i förväg kan få reda på om man har den rätta profilen eller inte.

Fördelen med denna typ av ansökan är att du vet vilka förväntningar som verksamheten har på sina nya medarbetare och att du därför kan leva upp till dem.

Nackdelen är att du kan försvinna i mängden. Eftersom tjänsten är utannonserad och därför offentligt tillgängligt ställe, kommer det också att vara många som söker tjänsten. Det rör sig därför om att skriva en ansökan, som är annorlunda än andras ansökningar. Du kan enkelt göra din ansökan intressant genom att undvika stavfel och fokusera den på just det jobbet som du nu söker. Kom ihåg att det är tjänsten som du söker och inte verksamheten, men att chefer ofta betraktar just sin egen verksamhet som världens åttonde underverk. Därför är det viktigt att du känner till verksamhetens produkter och strukturer. Om du verkligen vill skriva en spännande ansökan, kan du läsa artikeln Den kreativa ansökan, där du kan få idéer till hur du gör en ansökan som är kreativt genomförd. Du kan också läsa artikeln Ansökan som sticker ut. Där får du inspiration till att skriva en ansökan som man lägger märke till.

En spontanansökan är en ansökan till en tjänst som inte är utannonserad. Spontanansökan skiljer sig från ansökan till en utannonserad tjänst genom att du där inte ”bara” redogör för hur du kan tillmötesgå de förväntningar som verksamheten har formulerat. I en spontanansökan ska du själv formulera verksamhetens förväntningar på dig. Du ska alltså skapa dig en bild av ditt eget jobb och beskriva det.

I praktiken betyder det att du ska beskriva vilka arbetsuppgifter och problem som du kan utföra respektive lösa för verksamheten. När du gör en spontanansökan, ska du tänka på dig själv som en självständig verksamhet som erbjuder sig att lösa särskilda arbetsuppgifter för den verksamhet som du vill arbeta för. Att göra en spontanansökan kräver större kunskap om verksamheten/erna och mer förberedelse än att söka en utannonserad tjänst.

Med detta sagt, ska det påpekas att en spontanansökan kan utformas på två helt skilda vis. Antingen efter prickskyttemetoden där du siktar målinriktat på en specifik verksamhet och en specifik typ av anställning. Metoden är mycket effektiv, men tidskrävande eftersom den förutsätter en del förarbete. För att skriva en ansökan enligt prickskyttemetoden måste du i förväg ta reda på så mycket som möjligt om verksamheten.

Hagelgevärsmetoden innebär att du siktar bredare och – förhoppningsvis – når fler. Du avgränsar på förhand en större målgrupp, 10-20 verksamheter, utifrån dina jobbönskemål. Vilka verksamheter kan tänkas behöva en ….? Du utarbetar sedan en standardsansökan, eventuellt på Textmaskinen, där endast adress och eventuell kontaktperson ändras innan ansökan sänds till verksamheten. Fördelen med hagelgevärsmetoden är att du kan skriva många ansökningar på relativt kort tid. Nackdelen är att det kan ske på bekostnad av kvaliteten.

Den klara fördelen med att skriva spontanansökningar framför att söka utannonserade tjänster är givetvis att du själv genom att vara aktivt uppsökande kan mångdubbla antalet platser som du kan söka till. Har du tur, kan du kanske vara den enda som över huvud taget söker tjänsten! Många större verksamheter tar dagligen emot spontanansökningar. Flera av dem uppskattar dem och går igenom ansökningarna när lediga tjänster ska tillsättas. Därmed sparar verksamheterna in utgifterna för annonser. Detta innebär för din del att du kan ha turen att matcha ett specifikt behov i verksamheten. I de flesta fall går det oftast en viss tid innan verksamheten behöver dina kompetenser.


Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.