Så läser man en platsannons


Vad ska man vara särskilt uppmärksam på när man läser en platsannons? Genom att analysera annonsen ordentligt kan man få veta mycket om verksamheten och den lediga tjänsten och också hur man bäst formulerar sin ansökan. Här nedan hittar du en beskrivning av vad som är viktigt i annonsens olika avsnitt.

Annonsens överskrift

Överskriften är viktig. Oftast beskriver den vilken tjänst annonsen gäller, till exempel Erfaren handläggare på deltid. Den kan också berätta om arbetsplatsen, till exempel Speditör Frankrike. Utformningen kan vara kreativ och oformell: Utåtriktad dynamo till kundservice eller Glassproducent med is i magen. Om överskriften är av denna typ kan du mycket väl skriva en ansökan som är mindre formell och som skiljer sig från de andra.

I några platsannonser nämns verksamhetens namn i överskriften, till exempel SJ söker kontorsmedarbetare. Därmed räknar verksamheten med att du känner till deras namn i förväg eftersom den är en stark aktör i det svenska näringslivet eller inom den aktuella branschen. Det kan vara bra att känna till hur verksamheten ser på sig själv.

Oavsett hur överskriften ser ut, kan du vara säker på att det som står där är mycket viktigt. Om där till exempel nämns särskilda kompetenser, kan man förmodligen inte ta sig förbi dem.

Presentation av arbetsgivaren

Många platsannonser inleds med en beskrivning av verksamheten. Denna presentation kan få stort utrymme i förhållande till resten av annonstexten, men beskriver nödvändigtvis inte just detta lediga jobb. Du kan i första omgången skumma det här avsnittet och gå vidare till det mer väsentliga. Läs dock noga igenom den generella informationen innan du skriver din ansökan. Du kan nämligen använda det som står där – till exempel vision, mission och värderingar – till att skriva en ansökan riktad precis till den verksamhet som söker medarbetare. Blir du kallad till intervju ska du givetvis också känna till dessa upplysningar. Om inte, kan det tolkas som likgiltighet.

Platsannonsens inledande presentation av arbetsgivaren behöver inte vara övergripande eller generell utan kan mycket väl också vara kopplad till precis den här tjänsten för att få den jobbsökande till att vilja söka just detta jobb i denna verksamhet. Ett bra exempel från OnTrax: Vill du bidra till utvecklingen av OnTrax strategiska försäljning? Den möjligheten har du som Account Manager hos OnTrax. I denna annons finns det också en mycket mer formell beskrivning av verksamheten, men den har fått en mindre framträdande plats vid sidan om den övriga texten. I stället finns det en direkt hänvisning till den sökande och det står överst.

Jobbeskrivningen

Här beskrivs arbetsuppgifter och/eller ansvarsområden. Sättet som de beskrivs på beror till stor del på vilken typ av jobb det är som är ledigt. Det är dock alltid värt att lägga märke till om beskrivningen är övergripande eller generell. Eller om de enskilda arbetsuppgifterna är beskrivna på en mer detaljerad nivå.

Exempel på mer övergripande formuleringar är:

  • administration
  • planering och uppföljning
  • arbete med att utveckla, modellera, stimulera och testa koncept och idéer tillsammans med kollegor
  • på en strategisk nivå
  • vara med och driva en butik
  • delegera och koordinera interna och externa resurser

Övergripande och generella beskrivningar tyder ofta på att du i hög grad kommer att få inflytande över ditt eget jobbinnehåll. Det kan också vara ett tecken på att verksamheten inte har helt klart för sig vilka arbetsuppgifter som i realiteten ska utföras. Så kan det vara om tjänsten till exempel är nyinrättad. Om det inte framgår av annonsen, om tjänsten är nyinrättad eller inte, kan du ringa arbetsgivaren och ta reda på det.

Exempel på mer detaljerade beskrivningar:

  • utforma försäljnings- och marknadsföringsmaterial
  • fylla på varor från din trailer
  • lösa kundernas dator- och serverproblem via telefon
  • ansa Kryptomeria-buketter

Detaljerade beskrivningar är troligtvis ett uttryck för att firman har några klara förväntningar på hur jobbet ska utföras. Kanske är det helt enkelt ett jobb som endast kan utföras på ett bestämt sätt och då är det självklart att det är formulerat så.

I en del platsannonser är den detaljerade beskrivningen kombinerad med den mer övergripande. Det innebär – så som det ofta är med många jobb – att vissa delar av jobbet kan du få mer inflytande över än andra.

Den jobbsökandes kvalifikationer

Ofta är de yrkesmässiga och personliga kvalifikationerna nämnda i samma avsnitt. Det betyder inte nödvändigtvis att du bör göra det samma i din ansökan och i ditt cv. Samtidigt är platsannonsens kvalifikationsavsnitt i många fall snarare ett uttryck för en önskelista än för absoluta krav. Söker du ett jobb inom ett område där arbetslösheten är låg, kan du utan vidare söka jobbet även om du inte uppfyller alla krav.

Undvik under alla omständigheter att ta särskild hänsyn till kraven på personliga kvalifikationer. Ofta är det ord utan verkligt innehåll och som passar på de flesta personer. Vem är inte förändrings- och samarbetsvillig samt proaktiv? Lägg dock märke till formuleringar som "betydlig arbetsinsats, flexibilitet och hög stresströskel" - de kan vara tydliga tecken på vad verksamheten faktiskt förväntar sig av sina nya medarbetare.

I ansökan och cv ska du framhäva de yrkesmässiga kompetenser, som du uppfyller i förhållande till annonsen. Använd mycket gärna exempel. De krav som du inte uppfyller, låter du bara bli att nämna.

De önskade personliga kvalifikationerna beskriver du med andra ord än de som har använts i annonsen - gärna kryddade med exempel.

Vi erbjuder

I några platsannonser finns ett helt avsnitt om vad verksamheten erbjuder sin blivande medarbetare i form av till exempel flextid, utbildningsmöjligheter, personalmatsal, frukt till personalen, med mera. Det är för att visa upp sig som en bra arbetsplats, som verksamheten skriver så. Att verksamheten faktiskt nämner detta visar också vilken inställning de har till sina anställda och att de förstår att den sortens förmåner är värdefulla vid en anställning.

Observera att det inte innebär att du ska nöja dig med en lägre lön – nu när allt det andra finns.

Vad verksamheten erbjuder kan också vara utspritt på övriga avsnitt i annonsen. Till exempel kan utbildningsmöjligheter nämnas som en självklar del av jobbeskrivningen.

Negativa upplysningar

Några arbetsgivare skriver också om mindre positiva arbetsförhållanden, till exempel arbetsplats med mindre resurser eller en del övertidsarbete kan förväntas. Om den sortens formuleringar kan man säga två saker: Arbetsgivaren är ärlig, vilket är ett plus, men kan du tänka dig att arbeta under sådana omständigheter? Det kan vara värt att ta med detta i dina överväganden innan du lägger tid på att söka jobbet. För en sak är helt klar: Den sortens upplysningar ska tas på allvar, annars hade de inte stått där.

Används mer direkta negativa formuleringar i annonsen finns det anledning att vara på sin vakt. Dessa exempel är otroligt nog hämtade från verkliga annonser: inte en illaluktande upplevelse - vi förväntar oss att du är proper - att du kommer i tid (som om det inte var en självklarhet när man är anställd). Naturligtvis ska du också ta dessa krav på allvar, men det är ändå tänkvärt att arbetsgivaren faktiskt skriver så. Det säger i hög grad något om verksamhetens människosyn. Ett sådant språkbruk kan inte ursäktas av att det används inom vissa branscher. Som sökande bör du alltid noga överväga om du kan acceptera att vara anställd på ett ställe där man skriver på det sättet till sina kommande medarbetare. Det ska dock nämnas att det är endast ett mindre antal platsannonser som har den sortens innehåll.

Genomgående språkbruk

Lägg för övrigt alltid märke till vilket språkbruk som används i annonsen. Är det oformellt och kanske till och med humoristiskt och ironiskt skriv då en mer oformell ansökan, som använder samma stil. Kompromissa dock aldrig med de upplysningar som förväntas i en ansökan eller i ett cv, för att kunna skriva kreativt.

De flesta annonser idag använder tilltalsformen ”du”. Därför bör du inte skriva ”Ni” och ”Er” i ansökan om du syftar på en person, utan skriv ”du” och ”er”. Syftar du på flera personer eller på verksamheten skriver du ”ni” och ”er”, om ordet inte ska stå först i en mening.

Formella upplysningar

I platsannonsen står det också vem ansökan ska skickas till och om den kan skickas med e-post. Kom ihåg att inte skicka ansökan elektroniskt om det inte är uttryckligen står så.

Givetvis står även webbadressen där. Besök absolut webbplatsen. Ju mer du vet om verksamheten, desto bättre kan du skriva din ansökan eller förbereda dina frågor inför ett eventuellt telefonsamtal. Det finns i de allra flesta platsannonser ett telefonnummer till en kontaktperson. Det är en bra idé att ringa – men endast om du har relevanta frågor. Om arbetsgivaren uppfattar ditt samtal som irrelevant och därmed störande, är det inget vunnet med denna personliga kontakt, snarare tvärsom.

Det finns också ofta ett datum för sista ansökningsdag. Kom ihåg att det alltid är en fördel att skicka ansökan fortast möjligt och att inte vänta till sista minuten.


Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.