Persontypstest

Detta persontyptest kan ge en värdefull insikt om dig själv och andra. Testet kan ha en stor betydelse när du till exempel ska söka det jobb som passar dig…

Persontypstest

Vad är detta?

Ett personlighetstest ger dig värdefulla insikter om dig själv. Insikter som du dels kan använda för att hitta det jobb som passar dig bäst, dels ha nytta av under anställningsintervjun.

Personlighetstestet ger dig också insikt om andra personligheter, så att du lättare kan känna igen dem. Det ger dig möjlighet att förbättra dina arbetsrelationer och skapar både större samarbetsförmåga och högre produktivitet.

Med personlighetstestet får du ett verktyg som du kan använda både i arbetslivet och i privatlivet.

Mer indikator än test

Personlighetstestet är mer en indikator än ett test. Det finns alltså inga svar som är rätt eller fel – det är du som avgör vad som bäst passar in på dig. Det är därför mer en indikator snarare än en faktisk personlighetstest. Dina svar kan lära dig mer om hur du inhämtar och behandlar information. Detta ger dig en överblick om dina egna styrkor och resurser.

Hur besvara frågorna?

När du svarar på frågorna är det viktigt att du inte tänker på de krav som ställs på dig privat eller i arbetsmässiga sammanhang. Försök istället att ha ett fågelperspektiv och fråga dig själv vad du egentligen föredrar när du fritt kan välja.

Mycket nöje!

Villkor för användning:
Personlighetstestet är gratis för personlig användning. För användning i kommersiella eller professionella sammanhang kostar det 150 kronor per gång och kräver ett licensavtal med Jobbsafari.

Läs om de olika personlighetstyper

Om du är intresserad av att läsa mer om de olika personlighetstyperna, se vår Översikt över personlighetstyper.