Passion som inspiration


passion success inspiration

Av Fayme Alm

Ingrid Tollgerdt-Andersson har skrivit en bok som vill förklara varför vissa personer blir framgångsrika. Och inspirera dem som ännu inte är det. Titeln på boken är ”Passion. Nyckeln till framgång”.

I boken ”Passion. Nyckeln till framgång”, får vi ta del av de samtal som Ingrid Tollgerdt-Andersson haft med tio framgångsrika personer. Tre kvinnor och sju män som på olika sätt haft medvind och lyckats mer än en gång med vad de föresatt sig.

Ingrid Tollgerdt-Andersson disputerade 1989 vid Handelshögskolan med avhandlingen ”Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder” och har sedan dess arbetat med ledarskap i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands.

Gemensam nämnare?
Det som Ingrid Tollgerdt-Andersson vill ta reda på är vad som driver dessa inspiratörer och vad deras ”inre eld” har för betydelse för att nå framgång. Som stöd för resonemangen har hon egen och andras forskning.

Frågan som författaren ställer sig är: Finns det en gemensam nämnare hos de personer som är framgångsrika?

Svaret är: Ja, men det handlar inte om en utan om flera gemensamma nämnare. Alla har de energi, engagemang, entusiasm, självständighet, tävlingsinstinkt och förmågan att kunna ta ett misslyckande och vända det till en utmaning.

Avgörande tycks nyfikenhet vara, parad med en stark vilja att kunna påverka och utveckla. En annan avgörande egenskap är att besitta mod. Att inte rygga tillbaka för förändringar utan att orädd ”utmana strukturer och skapa nytt”, som författaren skriver.

Vad som också är gemensamt för Ingrid Tollgerdt-Anderssons intervjupersoner är god självkänsla, som enligt författaren bland annat handlar om:

  • att acceptera sig själv
  • positiva relationer med andra
  • personlig integritet
  • ansvar för det egna livet

Den så omtalade betydelsen av en god barndom, kommer här på skam. Författarens intervjupersoner har mycket varierade erfarenheter från uppväxten och barndomshemmet och det är inte alla som haft ”ett bra stöd från varma föräldrar”.

Att göra det omöjliga möjligt
Sammanfattningsvis kommer författaren fram till att basen för framgång inom en rad områden är:

  • en kombination av ”talang eller förmåga tillsammans med ett hårt arbete och en hög grad av energi”.
  • att vara villig att offra mycket, nästan allt, på vägen mot framgång. Att det eller de mål som man föresatt sig att nå, alltid får komma i första rummet.
  • att ha viljan till utveckling och ständig förnyelse i stället för en önskan om att slå sig till ro.

Ingrid Tollgerdt-Andersson tror dock att den passion man har för uppgifterna är viktigast av allt: ”Utan lusten, glöden och passionen hade nog ingen av dem nått de framgångar som de gjort.”

Presentation av intervjupersonerna
Så här beskriver författaren sina intervjupersoner:

Sven Ljungberg – konstnär, författare, samhällsdebattör.
Rune Andersson – företagsägare, entreprenör, godsägare, hästuppfödare.
Björn Hellberg – journalist, författare, programledare, underhållare.
Amelia Adamo – företagsledare, redaktör, tidningsdrottning, inspiratör, stilbildare.
Mats Paulsson – företagsledare, koncernchef, entreprenör, samhällsbyggare.
Kjerstin Dellert – operasångerska, enreprenör och nestor inom konst, inspiratör och förebild.
Carl Bennet – företagsledare, entreprenör, gränsöverskridande samhällsbyggare, universitetsordförande.
Gunde Svan – skidåkare och flerfaldig OS- och VM-medaljör, entreprenör och företagsledare, programledare.
Lena Olving – företagsledare, utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna 2010, inspiratör och förebild.
Ilija Batljan – samhällsbyggare, nytänkare, entreprenör, politiker och inspiratör.

Med ett undantag är de alla – när detta skrivs, november 2010 – fortfarande verksamma. Sven Ljungberg dog sommaren 2010, 96 år gammal.

Publicerad 2010-12-14


Relaterade artiklar

kvinna man
Förebilder viktiga för nya chefer
Som färsk chef utan erfarenhet av ledarskap behöver du förebilder. Ta med dig det du tycker att de har gjort bra, men lär dig också av deras misstag. Det menar karriärscoachen Nina Jansdotter.
Lagt in 1 februari på Chefsjobb och personal
chef och kollega i möte
Detta ska du inte göra som chef
Förhållanden tillhör livets kärna och det gäller även på arbetsplatsen. Den viktigaste ingrediensen för att få det att fungera är tillit. Som chef är det därför viktigt att undvika allt som skapar misstro. Den amerikanske coachen Peter Vajda listar 25 saker som leder till osunda förhållanden på arbetsplatsen.
Lagt in 1 december 2014 på Chefsjobb och personal
Kontoret på fickan?
Kontoret på fickan?
’Självklart’ är många chefers svar på frågan om arbetet går att utföra hemifrån. Men hur ser möjligheterna till distansarbete ut i verkligheten? Är det så enkelt som det låter att lämna arbetsplatsen och jobba från sin dator och mobil från en annan plats?
Lagt in 1 november 2014 på Chefsjobb och personal
Med funktion och omsorg
Med funktion och omsorg
Kreativitet som leder till funktionella produkter. Tillverkning i Sverige och gärna arbetstillfällen för dem som står utanför arbetsmarknaden. Företaget som tillverkar mjuka reflexer vill skapa möjligheter också för unga med neuropsykiatriska diagnoser.
Lagt in 1 september 2014 på Chefsjobb och personal
Annons: