Passion som inspiration


passion success inspiration

Av Fayme Alm

Ingrid Tollgerdt-Andersson har skrivit en bok som vill förklara varför vissa personer blir framgångsrika. Och inspirera dem som ännu inte är det. Titeln på boken är ”Passion. Nyckeln till framgång”.

I boken ”Passion. Nyckeln till framgång”, får vi ta del av de samtal som Ingrid Tollgerdt-Andersson haft med tio framgångsrika personer. Tre kvinnor och sju män som på olika sätt haft medvind och lyckats mer än en gång med vad de föresatt sig.

Ingrid Tollgerdt-Andersson disputerade 1989 vid Handelshögskolan med avhandlingen ”Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder” och har sedan dess arbetat med ledarskap i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands.

Gemensam nämnare?
Det som Ingrid Tollgerdt-Andersson vill ta reda på är vad som driver dessa inspiratörer och vad deras ”inre eld” har för betydelse för att nå framgång. Som stöd för resonemangen har hon egen och andras forskning.

Frågan som författaren ställer sig är: Finns det en gemensam nämnare hos de personer som är framgångsrika?

Svaret är: Ja, men det handlar inte om en utan om flera gemensamma nämnare. Alla har de energi, engagemang, entusiasm, självständighet, tävlingsinstinkt och förmågan att kunna ta ett misslyckande och vända det till en utmaning.

Avgörande tycks nyfikenhet vara, parad med en stark vilja att kunna påverka och utveckla. En annan avgörande egenskap är att besitta mod. Att inte rygga tillbaka för förändringar utan att orädd ”utmana strukturer och skapa nytt”, som författaren skriver.

Vad som också är gemensamt för Ingrid Tollgerdt-Anderssons intervjupersoner är god självkänsla, som enligt författaren bland annat handlar om:

  • att acceptera sig själv
  • positiva relationer med andra
  • personlig integritet
  • ansvar för det egna livet

Den så omtalade betydelsen av en god barndom, kommer här på skam. Författarens intervjupersoner har mycket varierade erfarenheter från uppväxten och barndomshemmet och det är inte alla som haft ”ett bra stöd från varma föräldrar”.

Att göra det omöjliga möjligt
Sammanfattningsvis kommer författaren fram till att basen för framgång inom en rad områden är:

  • en kombination av ”talang eller förmåga tillsammans med ett hårt arbete och en hög grad av energi”.
  • att vara villig att offra mycket, nästan allt, på vägen mot framgång. Att det eller de mål som man föresatt sig att nå, alltid får komma i första rummet.
  • att ha viljan till utveckling och ständig förnyelse i stället för en önskan om att slå sig till ro.

Ingrid Tollgerdt-Andersson tror dock att den passion man har för uppgifterna är viktigast av allt: ”Utan lusten, glöden och passionen hade nog ingen av dem nått de framgångar som de gjort.”

Presentation av intervjupersonerna
Så här beskriver författaren sina intervjupersoner:

Sven Ljungberg – konstnär, författare, samhällsdebattör.
Rune Andersson – företagsägare, entreprenör, godsägare, hästuppfödare.
Björn Hellberg – journalist, författare, programledare, underhållare.
Amelia Adamo – företagsledare, redaktör, tidningsdrottning, inspiratör, stilbildare.
Mats Paulsson – företagsledare, koncernchef, entreprenör, samhällsbyggare.
Kjerstin Dellert – operasångerska, enreprenör och nestor inom konst, inspiratör och förebild.
Carl Bennet – företagsledare, entreprenör, gränsöverskridande samhällsbyggare, universitetsordförande.
Gunde Svan – skidåkare och flerfaldig OS- och VM-medaljör, entreprenör och företagsledare, programledare.
Lena Olving – företagsledare, utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna 2010, inspiratör och förebild.
Ilija Batljan – samhällsbyggare, nytänkare, entreprenör, politiker och inspiratör.

Med ett undantag är de alla – när detta skrivs, november 2010 – fortfarande verksamma. Sven Ljungberg dog sommaren 2010, 96 år gammal.

Publicerad 2010-12-14


Relaterade artiklar

Räkna med nya karriärvägar i framtiden
Räkna med nya karriärvägar i framtiden
Företagen måste bli bättre på att bevaka omvärldsfaktorer och kommande trender för att kunna rekrytera medarbetare som är rustade för morgondagens utmaningar.
Lagt in 1 maj på Chefsjobb och personal
Coachen – en hjälp till självhjälp
Coachen – en hjälp till självhjälp
Coach har blivit lite av ett inneord. Men vad innebär det egentligen att vara coach? Och vad är ett coachande förhållningssätt?
Lagt in 1 april på Chefsjobb och personal
Har du koll på varningssignalerna?
Har du koll på varningssignalerna?
Fler och fler anställda känner sig pressade. Studier visar att nästan var tionde av alla yrkesarbetande mår psykiskt dåligt på grund av jobbet.
Lagt in 1 mars på Chefsjobb och personal
Årets bästa chefer ska hyllas
Årets bästa chefer ska hyllas
Chefer och företagsledare behöver också hyllningar och får det på sin egen gala. I mars är det dags på Grand Hotel i Stockholm och fem är utvalda bland över 300 nominerade.
Det räcker inte med att du är en allmänt bra chef, betonar Peter Westford, som gjort researchen till samtliga pris på Chefgalan.
Lagt in 1 februari på Chefsjobb och personal
Promenera igång kreativiteten
Promenera igång kreativiteten
Enligt en svensk undersökning sitter 60 procent stilla mellan 4-8 timmar per dag, vilket bland annat påverkar hälsan negativt. Ett sätt att minska stillasittandet är promenadmöten.
Lagt in 1 januari på Chefsjobb och personal
Annons:
Jobbsafari