Erfarna elektriker eftertraktade


elektriker

Av Fayme Alm

I Elsäkerhetsverkets senaste mätning visar det sig att fler anlitar elektriker jämfört med tidigare. Ett positiv resultat, men hur arbetsmarknaden för elektriker ser ut framöver är beroende av konjunkturer och lokala satsningar. Bransch- och arbetsgivarorganisationen EIO har gjort en prognos.

Elsäkerhetsverket är den myndighet som ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor och utfärdar "föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel".

Det är också den myndighet som ansvarar för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Varje år handlägger verket mellan 1.500 och 1.700 sådana ansökningar.

Fler anlitar elektriker
I Elsäkerhetsverkets mätning från 2011, där man undersökt allmänhetens kännedom och uppfattning om myndigheten, framkom det att så många som 51 procent tar hjälp av elektriker i hemmet. Motsvarande siffra i förra mätningen som gjordes 2008 var 32 procent.

Elsäkerhetsverkets undersökning ger ingen förklaring till den kraftiga ökningen. Den svarar inte heller på om det är behöriga elinstallatörer som anlitas.

Mätningen utfördes med hjälp av enkäter där 417 personer, från Västernorrland till Skåne, med varierad bakgrund fick svara på frågor.

Brist på rätt utbildade elektriker
EIO, Elektriska installatörsorganisationen, är en bransch- och arbetsgivarorganisation, för el- och teleteknikföretag i Sverige.

Hos EIO ser man ett behov av rätt utbildade elektriker, det vill säga elektriker med bred utbildning och bred kompetens.

Organisationen har cirka 2.600 medlemsföretag. I dessa företag ligger elektrikernas medelålder på 37 år och tjänstemännens och ledningspersonalens på 50 plus.

Det råder också brist på el-projektledare och elkraftsingenjörer, enligt EIO.

Utifrån denna brist och den höga medelålderns bland personal i ledande funktioner kan man dra slutsatsen att det finns karriärmöjligheter för elektriker.

Möjlighet till fortbildning
För den elektriker som vill fortbilda sig finns det möjlighet till det på ETG, Elteknikbranschens gymnasium, i Nyköping.

Skolan erbjuder utöver grundbildning även fortbildning för personer verksamma inom elteknikområdet.

ETG är ett dotterbolag till EUU, Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter, som i sin tur ägs av EIO och SEF, Svenska Elektrikerförbundet samt av Nyköpings kommun.

Prognos för 2012
EIOs har gjort en prognos för 2012 som pekar på att investeringar inom elinstallationer kommer att fördelas på följande sätt:

Industriinstallation 35 procent
Tele, data och säkerhet 30 procent
Offentlig sektor 9 procent
Underhåll 9 procent
Bostäder & Nybyggnation 6 procent
Kontor & Handel 5 procent
Industri 3 procent
Flerbostadshus, ombyggnad 3 procent

Från EIO påpekar man att arbetsmarknaden för elinstallatörer är konjunkturkänslig. Det finns också stora lokala skillnader när det gäller tillgången till jobb, beroende på var någonstans i landet som investeringar kommer att ske.

KÄLLOR
EIO - Elektriska installatörsorganisationen
Elsäkerhetsverkets information om behörighet
ETG, Elteknikbranschens gymnasium

Publicerad 2012-02-01

Relaterade artiklar

Stena fartyg
Kontaktnät och utbildning ger säker navigering
I solnedgången och med ett spegelblankt hav runt fartyget och en kopp kaffe i handen har Rasmus Blomqvist inte svårt att förstå vad som driver honom. Jobbsafari har talat med andrestyrmannen som navigerar säkert trots att jobbet ännu så länge bara är ett vikariat.
Publicerad 1 april på Industri och hantverk
kvinna robot Yaskawa Nordic AB
Människa och robot svetsar tillsammans
Medan operatören byter detalj i ena stationen, svetsar roboten färdigt i den andra. En robotcell med två stationer ökar produktiviteten, men behöver en operatör med svetsutbildning. Vem kan bli operatör? Den skicklige svetsaren eller medelsvetsaren som kör dataspel på fritiden? Jobbsafari bad om ett svar.
Publicerad 1 mars på Industri och hantverk
man
Från avfall till återvinning i centrum
Bemannade återvinningscentraler i centrum av städerna gör det enkelt också för icke bilburna att återvinna och minska avfallsmängden. En promenad till den kvartersnära återvinningscentralen kan ge något i utbyte mot det som man lämnar. Dessa återvinningscentraler kan snart bli verklighet.
Publicerad 1 februari på Industri och hantverk
man
Hantverksutbildningar för vuxna
Hantverkskunnandet var i riskzonen för några decennier sedan. Idag är både intresset och statusen på uppgåendet. För den som är vuxen och vill utbilda sig till hantverkare finns det flera möjligheter. Problemet är att få den grundutbildning som många utbildningsanordnare kräver.
Publicerad 1 januari på Industri och hantverk
drycker
Skånska drycker ska öka tillväxten i branschen
Grödorna, hantverket och produktionen spelar roll när den skånska dryckesstrategin ska identifieras. Ambitionen är att Skåne ska vara Nordens ledande dryckesregion år 2020. Strategin är lagd. Den innehåller sex insatsområden som ska få dryckesbranschen att växa.
Publicerad 1 december 2013 på Industri och hantverk
Annons: