Enneagrammet – ett verktyg som skapar resultat


isberg

Av Fayme Alm

Hur får man medarbetarna att göra saker utifrån egen motivation? Ledarutvecklare Anette Berg använder enneagrammet för att chefer och kollegor ska förstå hur människor fungerar och vad som skapar vad. Denna klassiska psykologiska modell gör det möjligt att upptäcka både egen och andras utvecklingspotential.

För att få humankapitalet att bli en resurs, inte en kostnad, använder ledarskapsutvecklare Anette Berg sig av enneagrammet i kurser och workshops som hon håller på arbetsplatser.

Medarbetarna får kännedom om sig själva och om kollegorna. Ledarna får insikt i varför de inte når de resultat som de förväntar sig:

”Allt handlar om att skapa resultat. Sätta ekonomiska mål och lämna rapporter kan alla göra, men hur får man som ledare sina medarbetare att göra saker utifrån den egna motivationen?”

Anette Berg är innehavare av ’Think & do’ och ledarskapsutvecklare sedan 2002. Hon hade själv haft ledande befattningar på Ikea, Ellos och Åhléns innan hon sadlade om och utbildade sig på Skandinaviska ledarhögskolan och därefter gick kurser i enneagrammet, såväl i Sverige som utomlands.

Klassisk människokunskap
Enneagram är ett grekiskt ord där ennea betyder nio och gram syftar på modell. Det beskriver nio olika basala livsstrategier, som de också kallas. Grunderna kan spåras ända tillbaka till antiken.

I en grafisk figur finns alla de nio personlighetsmodellerna placerade i en cirkel med linjer mellan sig. Var och en beskriver olika sätt att primärt förhålla sig till världen.

Ettan är en förbättrare, tvåan en hjälpare, trean en presterare, fyran en individualist, femman en utforskare, sexan en skeptiker, sjuan en entusiast, åttan en utmanare och nian är en fredsmäklare.

Utvecklingsvägar
I sitt arbete med ledarutveckling utnyttjar Anette Berg enneagrammet som ett verktyg för att finna olika utvecklingsvägar hos såväl chefer som medarbetare. En bild som hon utgår från är den av ett isberg.

Där finns dels det som syns ovanför vattenytan, det som andra ser. Dels det som är dolt och finns under vattenytan som till exempel värderingar, rädslor, strategier och annat som både medvetet och omedvetet styr vårt handlande:

”I var och en av de nio personlighetsmodellerna finns det två sidor, en som är bra och en som är mindre bra för oss. Det handlar om att se båda sidorna för att kunna välja och skapa balans. Det ska vara ett medvetet val, det är det som enneagrammet hjälper oss med. Först när jag blir medveten om vad jag har under ytan, kan jag styra och gå i den riktning som jag önskar.”

När ledare och medarbetare blivit medvetna om vad deras respektive livsstrategi innebär, blir det enklare att förstå inte bara hur man själv utan också hur andra fungerar, var för sig och tillsammans. Då blir det också tydligare vad arbetslaget kan bidra med för att nå ett vinnande koncept, säger Anette Berg:

”De flesta är intresserade av att utveckla sig. Man kan bära på en dålig självbild och ha svårt att hitta sig själv. Med enneagrammet blir det inte så personligt eftersom man inte behöver påpeka fel. Istället kan man visa på de styrkor som varje personlighetsmodell bär på. Alla har sina utmaningar. Ingen behöver känna sig utpekad.”

Enneagrammet är validerat och godkänt som psykologisk modell och jämförbar med Myer-Briggs Type Indicator och Belbin.

KÄLLA
Bok av Elisabeth Wiktorén: Enneagrammet och de nio livsstrategierna

Publicerad 2011-08-22

Relaterade artiklar

man kvinna
Bryt negativa beteenden
Energitjuvar kallas de. Medarbetare som med ett negativt beteende stjäl tid och energi från verksamheten. Vad kan du som chef och arbetsledare göra för att bryta deras mönster?
Publicerad 1 april på Företag
man alkohol
Våga ta det nödvändiga samtalet
Vad gör man som chef när man misstänker att någon av medarbetarna är alkoholpåverkad på jobbet? Jobbsafari har fått en intervju med personalchefen som tidigare var brandman och därför vet hur man jobbar under svåra förutsättningar.
Publicerad 1 mars på Företag
man
Sätt igång talangjakten
Man är inte en talang. Man har talang. Som chef kan du börja med att utveckla dina egna talanger och fortsätta med att hjälpa dina medarbetare att utveckla sina för att förstärka hela personalens kompetens. Jobbsafari har talat med karriärrådgivaren som i sin senaste bok beskriver hur man hittar sitt eget och andras framgångsmönster.
Publicerad 1 februari på Företag
man
Sopa inte problemet under mattan!
Sämsta alternativet är att försöka sopa problemet under mattan. Försök i stället att fånga upp de tidiga signalerna och våga se problemet. Sök därefter hjälp och bearbeta vad som har skett. Så lyder råden från svensk mobbningsexpert.
Publicerad 1 januari på Företag
man
Tydliga mål gynnar hälsan
Ett gott arbetsliv kräver att alla – från högsta chefen ner till varje individ inom verksamheten – ska veta vilka mål och förväntningar som verksamheten har. Tydlighet, oavsett organisationsform, är det som gäller om medarbetarna ska må bra och prestera mycket. Det visar en ny doktorsavhandling.
Publicerad 1 december 2013 på Företag
Annons: