Tidigare artiklar på Chefsjobb och personal

motivation
Som man frågar får man svar – motivationsundersökningarnas fallgropar
Definitionen på motivation varierar. I teorierna, i vardagsspråket och i motivationsundersökningarna. Analyssvaren kan därför bli svårtolkade. Motivationsforskare visar i nyutkommen bok hur fallgropar kan undvikas.
Publicerad 1 augusti 2012 på Chefsjobb och personal
man kvinna
Ut ur bekvämlighetszonen
Våga lämna den egna bekvämlighetszonen när du rekryterar. Koppla ihop rekryteringen med verksamhetens mål och sluta leta efter en kopia av dig själv eller av föregångaren. Råden kommer från Ulla Svensson, journalist och projektledare vid Sveriges Radio och med lång erfarenhet av att rekrytera ny personal till public service-företaget.
Publicerad 1 juli 2012 på Chefsjobb och personal
man
Förutsättningarna för att kunna vara en bra chef
Forskningen sätter ofta fokus på ”Hur ska en bra chef vara?” I forskningsprojektet CHEFiOS är den övergripande frågeställningen istället: ”Hur ska en organisation se ut som man kan vara en bra chef i?”
Publicerad 1 juni 2012 på Chefsjobb och personal
social network online
Interaktion eller megafon?
Hur använder cheferna de sociala medierna? Som megafon för envägskommunikation eller som ny plattform för möten med medarbetarna? Strategin bör ligga klar innan de nya kanalerna tas i bruk är rådet från forskaren som undersöker ledarskap och retorik genom social media.
Publicerad 1 maj 2012 på Chefsjobb och personal
ledarskap ledar man kvinna
Vad unga medarbetare vill ha
och vad chefen tror att de vill ha, skiljer sig åt. Det visar undersökningen ”Konsten att leda unga – om ungas och chefers syn på framgångsrikt ledarskap”.
Publicerad 1 april 2012 på Chefsjobb och personal
man
Chefen i spetsen för friskvård
Satsningarna på friskvård har ökat de senaste fem åren. Detta enligt Hälsobarometern 2011, en undersökning som bland annat visar på ett positivt samband mellan friskvård och sjukfrånvaro och att chefer gärna motionerar flera gånger i veckan.
Publicerad 1 mars 2012 på Chefsjobb och personal
anställningsintervjun man kvinna
Systematik och metodik för anställningsintervjun
Anställningsintervjun är oftast det första mötet med en person som vill bli anställd. Den är också en viktig del i den informations- och marknadsföringsstrategi som verksamheten arbetar med. I en ny handbok ger Åsa-Mia Fellinger förslag på systematik och metodik som professionaliserar anställningsintervjun.
Publicerad 1 februari 2012 på Chefsjobb och personal
röd tråd
Som en röd tråd
När Veronica Lejsved korades till årets HR-chef löd motiveringen: ”För att hon verkar i ett företag som växer snabbt och har anställt många nya unga chefer. Hon ger cheferna tydlighet kring HR-processerna med hjälp av en enkel verktygslåda.” Jobbsafari har talat med Veronica Lejsved.
Publicerad 1 januari 2012 på Chefsjobb och personal
kvinna hand tavla
Från målsättning till mätbara resultat
Managementkonsultföretaget Drive Management har i en undersökning satt fokus på vilka effekter som några av Sveriges största företag uppnår med målstyrningsverktyget performance management. Resultatet visar att mätbara effekter är sällsynta trots stark tilltro till verktyget.
Publicerad 1 december 2011 på Chefsjobb och personal
medarbetare PC mann kvinna bärbar dator
Rätt kompetens efterfrågad
Medarbetare har ofta fel eller föråldrad kompetens i förhållande till vad som efterfrågas. Det är vad fackförbundet Unionen kommit fram till i ’Mer utveckling till fler – en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet’. Nu undersöker fack och arbetsgivare tillsammans hur en kompetensutvecklingsmodell kan se ut.
Publicerad 1 november 2011 på Chefsjobb och personal
mann kvinna bärbar dator
Ny teknik kan ge blandat resultat
Nya informationssystem på arbetsplatsen kan upplevas både positivt och negativt. När de dagliga rutinerna förändras uppkommer förskjutning av makt- och statusrelationer och ett tekniskt spel uppstår. Det visar en ny avhandling i arbetsvetenskap.
Publicerad 1 oktober 2011 på Chefsjobb och personal
Struktur Svenska Kontor AB arbetsplats
Resultatorienterade arbetsmiljöförbättringar
Flytta arbetsplatsen eller stanna kvar och förbättra funktionerna i de existerande lokalerna. Struktur hjälper verksamheter att skapa arbetsplatseffektiviseringar och stärka varumärket oavsett vilket valet blir. Tjänsterna blir mer och mer eftertraktade. Nu söker man ny personal.
Publicerad 1 september 2011 på Chefsjobb och personal
ledarskap chef personal
Chefens ansvar för friskare personal
Var ligger chefens fokus när hälsan hos medarbetarna ska stärkas? Katrin Skagert, personalvetare och utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg, har i sin doktorsavhandling undersökt föreställningar, förutsättningar och strategier hos chefer inom vård- och servicesektorn i samband med hälsofrämjande insatser.
Publicerad 21 juli 2011 på Chefsjobb och personal
scout ledarskap Foto: www.scout.se - Kaspra Burns och Patrik Hedljung
Värderingar som medvetet val
Fem år efter att kung Carl XVI Gustav inspirerade Scouterna till att vidareutbilda unga ledare inom ideella verksamheter går årets Ledarskapsutvecklingspris till de två projektledare som ansvarar för Värdebaserat Ledarskap. Målet med utbildningen är möten och medvetenhet om värderingar och val.
Publicerad 20 juni 2011 på Chefsjobb och personal
ledare anställdas roller ansvar
Roller, ansvar och befogenheter
Vilka befogenheter har cheferna och medarbetarna? Vad bidrar var och en med i verksamheten? Hur välkänd är ansvarsfördelningen? Johan Bertlett har tagit fram en modell där rollfördelningarna synliggörs.
Publicerad 19 maj 2011 på Chefsjobb och personal
känsla ledarskap ledare
Med både känsla och förnuft
Vad är svårast att hantera i chefsrollen? Känslor, skulle nog en del personer i ledande befattning svara. Tre författare med olika erfarenheter av ledarskap har skrivit en bok som handlar om den känslomässiga utmaningen i att vara chef. Jobbsafari har läst.
Publicerad 18 april 2011 på Chefsjobb och personal
leadership organizational behavior management
OBM ordnar de rätta konsekvenserna
Varför gör medarbetarna som de gör och inte som chefen vill att de ska göra? Med OBM - Organizational Behavior Management – blir chefer uppmärksamma på vad deras eget beteende får för konsekvenser för personalen och hur de kan påverka medarbetarnas.
Publicerad 17 mars 2011 på Chefsjobb och personal
reward goal
Vad en morot kan ge
Belöningar kan vara en morot i arbetslivet för att medarbetarna ska prestera eller prestera mer. Med målstyrning kan verksamheten tydliggöra målen och beskriva hur individuell belöning är relaterad till prestation. Det finns olika slags belöningar.
Publicerad 16 februari 2011 på Chefsjobb och personal
employeeship responsibility
Medarbetarskap – en fråga om ansvar
En av programpunkterna på Sveriges HR-förenings forskardag 2010 hette ”Överdriven tilltro till ledarskapet öppnar för medarbetarskap – hur kan HR bidra?”. Det var Freddy Hällsten, universitetslektor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som talade om hur man tar ansvar på arbetsplatsen. Jobbsafari fick ett samtal med Freddy Hällsten och ställde några frågor kring medarbetarskap.
Publicerad 15 januari 2011 på Chefsjobb och personal
passion success inspiration
Passion som inspiration
Ingrid Tollgerdt-Andersson har skrivit en bok som vill förklara varför vissa personer blir framgångsrika. Och inspirera dem som ännu inte är det. Titeln på boken är ”Passion. Nyckeln till framgång”.
Publicerad 14 december 2010 på Chefsjobb och personal
21 till 40 av totalt 46 träffar.

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Chefsjobb och personal

Annons: